Vad tycker du om att pensionsåldern höjs?

Oskarshamn Artikeln publicerades

Enligt den nya pensionsöverenskommelsen höjs den lägsta pensionsåldern till 64 år och rätten att stanna kvar på arbetet till 69 år. Vi frågade folk på stan om vad de tycker.

Asta Bergqvist, 79 år, Oskarshamn– Det är nog bra för vissa, men inte för dem som har tunga arbeten. Själv jobbade jag i hemtjänsten fram tills att jag fyllde 65 år. Det räckte för mig.
Foto:
Asta Bergqvist, 79 år, Oskarshamn– Det är nog bra för vissa, men inte för dem som har tunga arbeten. Själv jobbade jag i hemtjänsten fram tills att jag fyllde 65 år. Det räckte för mig.
<p>Marcus Bohlin, 25 år, Ruda– Inte bra, det är inte många som klarar av det. Jag är målare och känner mig redan sliten. Men det beror mycket på vilket jobb man har.<ul><div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="os_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på ostrasmaland.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-48" class="widget GmAdWidget"><!-- OST Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8595" class="lazyThis" data-screenAmount="1"  data-maxwidth="320px" data-adName="OSTMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8595" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8595').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8595").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8595",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8595", "/EAS_fif.html", "http://eas.ostrasmaland.se/eas?cu=8595;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8595");
  },2000);
</script>
</li>
</ul>
Foto:

Marcus Bohlin, 25 år, Ruda– Inte bra, det är inte många som klarar av det. Jag är målare och känner mig redan sliten. Men det beror mycket på vilket jobb man har.

Madeleine Olsson, 46 år, Oskarshamn– Det känns okej. Som det är nu så kan jag tänka mig jobba längre, men det kan ju ändras. Jag jobbar inom förskolan och känner kollegor som fått gå ner på deltid för att de inte orkar.
Foto:
Madeleine Olsson, 46 år, Oskarshamn– Det känns okej. Som det är nu så kan jag tänka mig jobba längre, men det kan ju ändras. Jag jobbar inom förskolan och känner kollegor som fått gå ner på deltid för att de inte orkar.
Marcus Karlstad, 38 år, Oskarshamn– Det är bra. Jag hade ändå tänkt försöka jobba så länge som det bara går, men det är jag det. Det är ju väldigt individuellt hur länge man vill jobba.
Foto:
Marcus Karlstad, 38 år, Oskarshamn– Det är bra. Jag hade ändå tänkt försöka jobba så länge som det bara går, men det är jag det. Det är ju väldigt individuellt hur länge man vill jobba.