Vånevik kan få ny detaljplan

Vånevik Artikeln publicerades
Vånevik sett från luften.
Foto: Roger Carlsson
Vånevik sett från luften.

Samhällsbyggnadsnämnden överväger om Vånevik ska få en ny detaljplan. Orsaken är en fastighetsägare som vill bygga om sitt hus med fönster så att det räknas som ett tvåvåningshus.

Vid sitt senaste sammanträde ajournerade sig samhällsbyggnadsnämnden och gick emot förvaltningens förslag om att neka bygglov till fastighetsägaren.

Istället beslutade nämnden att återremittera ärendet.

– Vi har bett samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för en ny detaljplan till nästa möte, säger ordförande Peter Wretlund (S).

– De får överväga vad det innebär med en ändrad detaljplan. Det är en svår och stor fråga.

Den aktuella fastigheten ligger vid vattnet men det är inte strandskyddet utan detaljplanen som än så länge sätter käppar i hjulet för byggplanerna.

Den nuvarande detaljplanen är från 1949. Den tillåter enbart envåningshus och maxhöjd 4,5 meter.

Att göra så höga fönster som husägaren vill gör att huset räknas som sex meter högt. Fönstren kallas för frontespis och ett par av dem skulle vara vända ut mot Baggeholmssund.

Samhälls byggnadskontoret anser att dessa frontespiser som vetter mot sydost ger det mest dominerande intrycket och att den fasaden påverkar upplevelsen mest när den betraktas av allmänheten.