Varnar för brandrisk på kommunal camping

Oskarshamn Artikeln publicerades
En campinggäst ifrågasätter brandskyddet på Havslätts camping.
Foto: Daniel Svensson
En campinggäst ifrågasätter brandskyddet på Havslätts camping.

Avståndet mellan husvagnarna på Havslätts camping var långt under rekommendationen på fyra meter. En campinggäst ifrågasätter hur kommunen sköter brandskyddsfrågor på sin camping.

Campinggästen arbetar i sin vardag med brandskyddsfrågor och systematiskt brandskyddsarbete. På Havslätts camping såg han flera exempel på hur brandskyddsreglerna åsidosattes. Personal passerade förbi utan att reflektera över hur tätt vagnarna stod. Campinggästen sa till och med till personalen om riskerna med för tätt stående vagnar men fick bara till svar att det inte var deras problem.

Campinggästen vill att kommunen tydligt märker ut gränser och berättar för besökarna hur man ska parkera på sin plats för att det ska vara säkert ur brandsynpunkt. Av erfarenhet menar han att det numera är vanligt att en ur personalen följer med och visar hur vagnen ska ställas för allas bästa. Något som campinggästen tycker kommunen borde ta efter.