Viktig process för SKB inleds

Forsmark/Oskarshamn Artikeln publicerades
Illustration över befintligt SFR och utbyggnaden i blå färg.
Foto: Lasse Modin
Illustration över befintligt SFR och utbyggnaden i blå färg.

Den 23 september inleds huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

I den nuvarande anläggningen SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt, förvaras avfall från driften av de svenska kärnkraftverken. Saker som förvaras där är filter som samlat upp radioaktiva ämnen i reaktorns vatten, använda verktyg och skyddskläder men även radioaktivt avfall från sjukvård, veterinärvård, forskning och industri.

– Ett utbyggt SFR är en viktig del av det övergripande miljöskyddsprojekt som SKB arbetar med, att slutförvara allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Vi ser nu fram emot att få presentera innehållet i vår ansökan i en huvudförhandling, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Utbyggnaden är tänkt att förläggas på cirka 120 meters djup i berggrunden under havet, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.