Viktiga frågor gestaltade i teaterform

Oskarshamn Artikeln publicerades
Föreställningen Cut the Cuts är ett internationellt kulturutbyte med Kenya och ett unikt projekt om genus och mänskliga rättigheter.
Foto:Roger Carlsson
Föreställningen Cut the Cuts är ett internationellt kulturutbyte med Kenya och ett unikt projekt om genus och mänskliga rättigheter.

Trots riskerna könsstympas tusentals och åter tusentals unga flickor runt om i världen. Om traditioner, patriarkat och om frigörelse handlade det i onsdagens teaterföreställning på Oscarsgymnasiet.

Gymnasiet i Oskarshamn gästades denna februarionsdag av tre unga kvinnor från Masai Mara och Nairok (Kenya) som, baserat på verkliga historier, berättade om kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och om rätten till utbildning och ett eget liv.

Med sång, dans och gripande story telling, fick elever från samhällsprogrammets årskurs ett och två följa med på en resa in i en annan värld. En värld som för oss andra kan tyckas grym och respektlös, men som är fast förankrad i starka traditioner.

– Det är helt obegripligt att man håller så hårt på traditionerna och utför könsstympningar, trots att unga tjejer förblöder och dör, säger Maja Rudén och Matilda Boklund, som såg föreställningen tillsammans med sina klasskamrater.

– Teatern var jättebra, även m det känns ganska otroligt att det går till så här. Det är stor skillnad på våra liv och deras.

Föreställningen Cut the Cuts är ett internationellt kulturutbyte med Kenya och ett unikt projekt om genus och mänskliga rättigheter.

Under föreställningen berättade de tre masaikvinnorna olika historier om könsstympning, tvångsgifte och om skillnaderna mellan pojkar och flickor när det gäller något så enkelt som att få gå i skolan.

Efter teatern fick eleverna möjlighet att diskutera föreställningen och ställa frågor.

– Vi jobbar aktivt i skolan med olika kulturella frågor och eleverna är mycket intresserade av detta, berättar läraren Anna Flensburg.

– Och det är bra att gestalta saker och ting i en teaterföreställning som man sedan kan diskutera runt omkring. Så här ser det ut och vad tycker vi om det?