Vildsvin en börda för bönderna - så vill Centern lösa problemet

Skurö Gård Artikeln publicerades
Lantbrukarna Jan Adolfsson och Bo Munter, mejeristen Mette Munter, lokala C-politikerna Magnus Larsson och Lotta Sternell samt riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) (+ hunden Selma).
Foto: Agnes Aronsson
Lantbrukarna Jan Adolfsson och Bo Munter, mejeristen Mette Munter, lokala C-politikerna Magnus Larsson och Lotta Sternell samt riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) (+ hunden Selma).

Vildsvinsstammarna växer, vilket orsakar skador inom jordbruket och olyckor i trafiken. Av den anledningen träffade riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) samt lokala Centerpolitiker några av de jordbrukare som dagligen stöter på problem med vildsvinen.

Vildsvinen påverkar jordbruksföretagen på flera olika sätt, och det har nu gått så lågt att det blivit en stor utmaning för dessa att komma till rätta med problematiken. Nysatta plantor och skogsvägar bökas upp, medan diken bökas igen med dålig vattenavrinning som följd.

Anders Åkersson (C) besökte Skurö Gård utanför Figeholm under måndagsförmiddagen för att, tillsammans med de lokala Centerpolitikerna Magnus Larsson samt Lotta Sternell, prata med drabbade lantbrukare och komma fram till möjliga förslag på hur problematiken ska lösas.

- Löser vi det inte tar grisarna över. Vi bör se till hela kedjan, och till att börja med snabba på processen med jaktlicenserna så att det inte ska ta upp till 20 veckor att få lisens trots att du klarat proven. Vi måste fånga upp unga entusiastiska jägare, säger Anders Åkesson (C) och fortsätter,

– Jag anser att det bör inrättas en viltmyndighet som tar ett övergripande ansvar för hur vildsvinsstammarna ska hanteras. Sedan måste vi se till att besluta om hur stor stam vi ska ha,

Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C)
Foto: Agnes Aronsson
Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C)

Något som Centern även lyfter fram är samverkan, dialog och tydliga avtal mellan markägare och jägare. De vill bland annat även underlätta genom att jaga med fällor och utveckla vapentekniken, samt arbeta för att efterfrågan på svenskt vildsvinskött ökar så att det skapar fler möjligheter till jakt.

På plats på gården fanns lantbrukaren Bo Munter sam mejeristen Mette Munter. Där var även lantbrukaren Jan Adolfsson.

– Grisarna har ökat så mycket de senaste tio åren att vi nu får sortera balarna, för om det är jord i dem blir korna sjuka. Dessutom går det inte att odla marken och då kan det inte bedrivas gård, säger Bo Munter.

2005 fanns det mellan 50 000 och 80 000 vildsvin i Sverige. Det har i dag ökat till en stam på omkring 200 000 till 300 000 vildsvin, samtidigt som det totala antalet jägare minskar för varje år. Förra året löste drygt 280 000 jägare jaktkort. Bo Munter från Misterhults LRF-avdelning har lagt fram en motion där han bland annat vill att all utfodring stoppas, och att det införs en högre skottpeng på förslagsvis 2000 kronor för varje skjutet vildsvin (idag får jägarna 200 kronor per vildsvin). I motionen nämns även att LRF ska jobba för att de näringsidkare som drabbas ekonomiskt av vildsvinens framfart ska kompenseras.

– Vår gård får laga skador på åkrar för 100 000 kronor per år, säger Mette Munter.

Kalmar län är ett av de vilttätaste länen i Sverige. Lantbrukarna är nu rädda för att ett ökat antal lantbruk läggs ned på grund av vildsvinen.

– Till följd av vildsvinsproblemet får vi får sortera foder, vi får sjuka djur, sämre tillväxt och ökade kostnader. Centerns förslag på åtgärder ser jag som ett steg i rätt riktigt, samsynen som de vill ha är bra, säger Jan Adolfsson.

Lantbrukarna Jan Adolfsson och Bo Munter, mejeristen Mette Munter, lokala C-politiker Magnus Larsson, riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) och lokala C-politikern Lotta Sternell (+ hunden Selma).
Foto: Agnes Aronsson
Lantbrukarna Jan Adolfsson och Bo Munter, mejeristen Mette Munter, lokala C-politiker Magnus Larsson, riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) och lokala C-politikern Lotta Sternell (+ hunden Selma).