Vill ta del av utredningen

Oskarshamn Artikeln publicerades

Arbetsmiljöverket vill nu ta del av kommunens utredning kring den arbetsplatsolycka som inträffade på ett gruppboende i början av december förra året.

Två anställda fick då ett omklädningsskåp över sig. En av dem fick skåpet i huvudet och föll till golvet.

Av kommunens utredning framgår att skåpen flyttats till aktuell plats bara några dagar tidigare av hyresvärdens fastighetsskötare. När olyckan inträffade, var skåpen inte fastsatta utan stod bara med hjälp av stöd från golvet.

Även ovarsamhet uppges ligga bakom olyckan, då en av medarbetarna klev upp på skåpets kant för att nå någonting längre in i skåpet.

Efter olyckan togs omedelbar kontakt med fastighetsägaren som omgående såg till att de flyttade skåpen sattes fast.

Varningsskyltar har också satts upp i omklädningsrummet att man ska vara försiktig och inte kliva i skåpen eller på deras kant.

Samtliga medarbetare har även fått muntlig och skriftlig information om det inträffade och om vilka åtgärder som vidtagits.