Wretlund klubbade byggbeslut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Med samhällsbyggnadschefen Lena Saksi vid sin sida inledde Peter Wretlund sitt nya uppdrag som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Foto:Jimmy Larsson
Med samhällsbyggnadschefen Lena Saksi vid sin sida inledde Peter Wretlund sitt nya uppdrag som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

En datahall vid kärnkraftverket och en maskinhall vid Hjortberget var två av de ärenden som Peter Wretlund (S) fick hantera när han gjorde comeback som nämndsordförande.

Det förra kommunalrådet har tagit över som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ett uppdrag han kommer att ha året ut.

– Det känns jättebra och jättespännande. Jag tycker att det är fascinerande att se saker och ting i ett nämndsperspektiv, säger Peter Wretlund.

Han berättar att möteskulturen i samhällsbyggnadsnämnden är lite annorlunda jämfört med kommunstyrelsen, där han var ordförande i 15 år.

Under första sammanträdet fick han god hjälp av samhällsbyggnadschefen Lena Saksi, som också höll i presskonferensen efteråt. Wretlund nöjde sig med att kommentera vissa ärenden.

Det är inte första gången Wretlund är nämndsordförande. Innan han blev kommunalråd var han ordförande i dåvarande barn- och utbildningsnämnden och vice ordförande i gymnasienämnden.

Ett av ärendena på samhällsbyggnadsnämndens dagordning var omgärdat av sträng sekretess, eftersom det gällde ett bygge på kärnkraftverkets område i Simpevarp. Lena Saksi kunde inte berätta mer än att nämnden beviljat bygglov till en datahall som ska bli cirka 1 300 kvadratmeter stor.

Ett annat bygglovsärende var inte lika hemligt. Friluftsfrämjandet har ansökt om bygglov för att få uppföra en tolv gånger tolv meter stor maskinhall vid Hjortberget. Där ska föreningen bland annat förvara pistmaskiner. Förutom bygglov, som samhällsbyggnadsnämnden tidigare har beviljat, krävs ett särskilt tillstånd från nämnden eftersom området ligger inom Fagereke naturreservat. En fråga man måste ta hänsyn till är de jätteträd som finns nära den föreslagna placeringen för maskinhallen.

– Samtliga partier ansåg att placeringen i huvudsak är tillåtlig. Det behövs bara smärre justeringar, säger Peter Wretlund.

Nämnden beslutade att delegera till kommunekologen att på plats besluta om byggnadens närmsta avstånd till de aktuella träden.

Ett betydligt större byggprojekt planeras i inre hamnen, där en ny stadsdel ska uppföras. Detaljplanearbetet stoppades dock i höstas, eftersom 3D-bilder visat att de nya husen skulle skymma havsutsikten totalt.

– Det kändes som en förtätning som hörde hemma i en storstad. Jag är ytterst tacksam att vi kom på det i det här stadiet, säger Peter Wretlund.

En rejäl omarbetning av planförslaget beställdes i september. Förslaget har nu bearbetats och utökats geografiskt så pass att nämnden väljer att avsluta det pågående uppdraget och ge samhällsbyggnadskontoret ett nytt uppdrag att upprätta en detaljplan för Brädholmen, Skeppsbron och Badholmen.

– Det viktigaste vi ska göra är att öka folklivet. Målet är inte i första hand att bygga nya bostäder, säger Lena Saksi som konstaterar att området i dag är tomt på folk under stora delar av året.