Yvonne Bergvall (S) om Fisktorget: ”Finns flera anledningar till beslutet”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Yvonne Bergvall (S) har tidigare berättat att Fisktorgets historia ska lyftas fram med hjälp av bilder och en gammal båt.
Foto: Jimmy Larsson
Yvonne Bergvall (S) har tidigare berättat att Fisktorgets historia ska lyftas fram med hjälp av bilder och en gammal båt.

SD har krävt att tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S) förklarar varför byggnaden på Fisktorget ska rivas.

Michael Erlandsson (SD) menar i en interpellation till Bergvall att beslutet har väckt starka reaktioner hos kommunens invånare och att de påstådda kostnaderna för att bevara byggnaden går att ifrågasätta.

”Vilka är de verkliga skälen till att ni väljer att riva Fiskartorget”, skriver Michael Erlandsson som anser att de skäl som tidigare har angetts inte är trovärdiga.

Interpellationen besvarades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i veckan.

”Det finns flera anledningar till beslutet, ett är detta inte är en fastighet som används för kommunal verksamhet och underhållsbehovet är stort på våra lokaler/fastigheter som vi använder i vår verksamhet, ex skolor, förskolor, äldreboenden”, skriver Yvonne Bergvall och fortsätter:

”Fiskeboden är inte en kulturhistorisk byggnad, från början var detta bara en ställning med plats för fiskelådor, sedan blev det en byggnad med platt tak och därefter det snedtak som finns idag. Däremot så är platsen kulturhistorisk och fiskerinäringen har kulturhistoria. Därför har vi valt att lyfta fram platsen och historian med bilder från fiskenäringen start fram till idag samt en båt på platsen. Vi tror att detta kan öka antalet besök mot idag.”

Enligt tekniska kontorets utredning skulle det kosta cirka 100 000 kronor att renovera byggnaden och 40 000 kronor att riva den.

”Tekniska nämnden har av förvaltningen fått en ungefärlig kostnad för renovering och för rivning och jag gör bedömningen att förvaltningen som har kunskaperna om Fiskebodens status och vilka behov som föreligger samt är vana att kostnadsberäkna (och är mycket duktiga på detta) har tagit fram det som vi i nämnden efterfrågade och jag känner mig trygg med det”, skriver Yvonne Bergvall.