Lundsberg förlorar 900.000 kronor i bidrag

Sverige Riksinternatet Lundsbergs skola i Värmland förlorar 900.000 kronor av sitt statliga bidrag i år.

Bakgrunden är att skolan lämnat felaktiga uppgifter till Skolverket, gällande utlandssvenska elever. I totalt 11 av 36 fall har skolan uppgett oriktiga uppgifter och Skolverket understryker att reglerna är tydliga.

I juni lämnade ett av landets tre andra riksinternat - Grennaskolan - in nya uppgifter till Skolverket som lett till att bidrag återkrävts.

Det tredje riksinternatet, Sigtuna Humanistiska Läroverket, har begärt uppskov till mitten av augusti för att komplettera sina uppgifter. Tills dess betalas inga statliga bidrag ut.

Skolverket har beslutat att tillsätta en utredning för att granska om skolorna lämnat felaktiga uppgifter om utlandssvenska elever de senaste fem åren.

[2012-07-09 16:30]

Sveriges Nyheter

Igår  kl. 15:43
Sexförbrytare hotade offer
Igår  kl. 14:40
Större elavbrott i Kalmar
Igår  kl. 11:04
Telefel på norra Öland
Igår  kl. 13:41
Vargobservationer i Kalmar
Igår  kl. 10:23
Taxi till ett i Vimmerby
Igår  kl. 17:25
Två gripna för mordförsök
Grafik
annonsutrymme