Torget

Torget
Varvsslätten på Ängö, mellan Sparregatan och sjöbodarna, var länge centrum för midsommarfirandet i Kalmar, även om något sådant inte pågår på den här bilden från förra sekelskiftet. I slutet av 1800-talet, sedan Ängö fått broförbindelse med Kvarnholmen, försetts med riktiga gator och mer välbärgade människor än den fattiga urbefolkningen börjat bebo ön, flyttades det stökiga firandet till Kullö.
Foto:

Torget
Tändstickstillverkningen var den allra första och länge dominerande industrin i Kalmar. Det har funnits åtta fabriker i vad som i dag är Kalmar kommun varav fyra i själva stan. Den största var Kalmar Tändsticksfabrik, som blev grunden till Ivar Kreugers världsomspännande imperium. Här är hela personalen – mer än 200 personer, minst hälften kvinnor – samlad till ett för tiden typiskt arbetsplatsfoto från 1920. Fast längst fram, där cheferna sitter, är det förstås bara gubbar. ”Spetan”, som fabriken kallades, startades 1907 och slog igen 1967.
Foto:

Torget
Ölandshamnen – som numera är Kalmars gästhamn – kom till på 1870-talet och det var härifrån färjetrafiken till och från Öland utgick. Här handlade man också fisk, kanske har den lilla flickan och hennes mamma på det här fotografiet från 1891 något nyfångat i korgen de bär på. Kommersen är i full gång vid småbåtarna till höger på bilden. De större båtarna är Ölandsfärjor, närmast ligger Kalmarsund N:o 2, byggd på Motala Verkstad 1869 och skrotad 1924.
Foto:

Torget
Alarik Forssman (1822–1889) lade med statligt och militärt stöd – och med sin bror lantmätarens hjälp – under sig så mycket av ursprungsfolkens jord att han blev den störste jordägaren i hela Transvaal. På bilden är han iförd den uniform han lät sy upp när han utsetts till portugisisk generalkonsul.
Foto:

Torget
Utsikt över Malmfjärden över Ängö och Kvarnholmen i juli 1925. Ångkvarnen och domkyrkan gör det lätt att orientera sig även för dagens Kalmarbor. Huset till vänster, med tre fönster på långsidan, är Ängös första skola, byggd på Fiskarebacken 1862. Skolhuset revs 1950, trots protester från Ängöborna som gärna ville att det skulle få stå kvar.
Foto:

Torget
E H Thörnberg var född 1873 och avled 1961. Hans vetande om de svenska folkrörelserna och dess personligheter var bokstavligen outtömligt. Han delade med sig av sitt kunnande i många böcker, massor av tidningsartiklar och – inte minst – tusentals föredrag. Thörnberg var i årtionden landets populäraste föredragshållare och den som berättade för svenskarna om hur deras land förändrats och vad de själva betytt för denna omgestaltning och modernisering.
Foto:

Torget
Nils Åsund var en av de Ängöbor som kämpade för att Wernlundska stugan skulle bevaras. Här står han vid spillrorna på rivningsdagen den 14 augusti 1990. Den inramade bilden visar Jenny Wernlund vid sitt hus och är densamma som återfinns i bildspelet nedanför texten om stugan här webbsidan.
Foto:

Mer från Torget