Torget

Torget
Den här synen mötte i många år den som just tagit sig över Fredriksskansbron och in på Kvarnholmen. Först fick man svänga förbi färdstallarna – hästparkering för bönder med ärenden till staden, framför allt torghandeln – som skymtar till höger. Och sedan fick man ta sig runt det Thernströmska huset, vars baksida dominerar den här bilden från 1930.
Foto:

Torget
Det specialrekvirerade kranvagnen från Nässjö lyfter upp en av de havererade godsfinkorna på kajen, betraktad av flera hundra nyfikna Kalmarbor.
Foto:

Torget
Den här bilden ska ha tagits antingen 1892 eller 1895. Hur som helst har Odd Fellowhuset inte byggts ännu (se bildspelet nederst) utan på dess tomt finns ett mindre trähus med skylten ”Edw Berghs kontor”. Bergh var köpman och ägnade sig bland annat åt partihandel med kaffe. Huset på Larmgatans vänstra sida är det gamla kommendanthuset från 1700-talet, i dagligt tal kallat ”Kasern”, som miste sin funktion när Kalmar upphörde att vara en befäst stad. Här inrättades 1826 den så kallade Lancasterskolan, där äldre elever undervisade yngre. Sedan skolan flyttat fungerade byggnaden som fattighus fram till 1897. Sedan förra sekelskiftet finns i stället gamla Riksbankshuset på platsen. I det ljusa huset bakom Berghs kontor, på andra sidan Ölandsgatan, var Turisthotellet inrymt från 1891 fram till rivningen 1938.
Foto:

Torget
Den avsatte kyrkoherden Carl Olof Nyström sköt sin chef och vikarie Albert Åstrand i ryggen när han satt och arbetade på den provisoriska pastorsexpeditionen i Runsten. I rummet befann sig också fjärdingsmannen N P Nilsson som inte hade en chans förhindra mordet.
Foto:

Torget
Åke Sandberg, i många år vaktmästare på tingsrätten i Kalmar, visar upp mordvapnet från Runsten, en revolver av det belgiska märket Nagant.
Foto:

Mer från Torget