Torget

Torget
Furir Lars Brus från flygflottiljen F12 i Kalmar, till vänster, var tillsammans med vapenmästare Fride Lindgren snabbt på plats vid gården Gräsdal i Bäckebo socken. De kunde genast konstatera att det inte rörde sig om något flygplan som kraschat eller om en vanlig bomb, utan om en tysk ”radiostyrd raketbomb” som Lindgren berättade i Östra Småland dagen efter den stora smällen. Men sedan las locket på av militär och myndigheter och det kom att dröja många år innan hela historien om ”Bäckebobomben” kunde berättas.
Foto:

Torget
Fyra tuffa grabbar och två motorcyklar på gården till Molunds motorverkstad vid Tullslätten. Även om det kanske inte syns i tryck går det att urskilja Tullbroskolan, mellan de båda unga männen i mitten. Bilden är tagen 1919, för precis 100 år sedan.
Foto:

Torget
Den andra skolan på Ängö på ett fotografi som ska ha tagits år 1900, två år efter att den byggts. Av växtligheten i förgrunden att döma är kanske bilden tagen på skolavslutnings-dagen; flaggan är ju dessutom hissad. Ingen ser i alla fall ut att frysa, vilket annars bara var alltför vanligt under de dryga 80 år som barnen på Ängö tvingades gå i de svåruppvärmda skolorna på ön.
Foto:

Torget
Nisse Lindström tronar överst på en hög med så kallad Hitlersten i Flivik utanför Oskarshamn. Bilden togs 1967 och troligen hade väl Nisse själv varit med och huggit stenen. Nazisterna hade bestämt att efter slutsegern i andra världskriget skulle Berlin göras om till Germania, en stad med enorm monumentalarkitektur för tio miljoner invånare. Enorma mängder svensk sten inhandlades och skeppades i väg. Men mycket som redan var betalt hann aldrig levereras innan Hitler och hans anhang förlorat kriget. Stenen var betald och det mesta kunde så småningom säljas en gång till.
Foto:

Torget
Kassahallen en dag 1951 när post kunderna inte var så många att de behövde trängas.
Foto:

Mer från Torget