Torget

Torget
Johan Alfred Nilsson Strid (1853–1925), av okänd anledning kallad ”Sjustina”, var förste trumslagare i Kalmar Skarpskyttekompani. Här är han fotograferad i fullt ornat på äldre dagar. Hans skarpskytteuniform blev med åren alltmer fantasifullt utstyrd. Både den och hans trumma lär finnas förvarade på Länsmuseet i Kalmar.
Foto:

Torget
Kalmar FF spelar en glest besökt träningsmatch sommaren 1951, när det var uppehåll i seriespelet. Fredriksskansgatan och Fredriksskansbron stod klar 1925. Husen på bilden är från samma tid. Pyramidalmarna längs med gatan planterades på 30-talet.
Foto:

Torget
Richard Ohlssons nya bok om Förbundet Enigheten och Volmar Sylvander kommer ut i slutet av februari. Omslagsbilden är hämtad från Stagneliusskolans aula, där konstnären Einar Forseth (1892–1988) porträtterat flera personer med anknytning till Kalmars skolhistoria.
Foto:

Torget
Sommaren 1951 tog Oscar Bladh många bilder över hela dåvarande Kalmar stad. En del blev inte godkända för spridning av Försvarsstaben, men den här som visar en del av Malmen var det inga problem med. Ett antal hus har försvunnit och andra tillkommit sedan den togs, men ganska många finns kvar än i dag, till exempel Nisbethska skolan längst ner i högra hörnet. Gatorna har förstås samma sträckning som i dag. Framför Nisbethska går Linnégatan, som till vänster mynnar i Nygatan, vilken i sin tur fortsätter uppåt i bilden ända till Norra vägen, efter att ha korsat Smålandsgatan. En kvartersbredd åt höger binder Fabriksgatan samman Linnégatan med Norra vägen.Foto: Oscar Bladh/ Nordiska museet
Foto:

Torget
”Barnjungfru på Ottenby” av Sophie Adlersparre från 1820-talets andra hälft. Oljemålning på duk i förgylld originalram. Vilken ras den lurviga hunden tillhör undandrar sig redaktörens bedömande. Och man undrar ju förstås om Sophie också har målat de avbildade tavlorna som hänger på väggen. Tavlan finns sedan 2015 på Länsmuseet i Kalmar.
Foto:

Torget
Norra Långgatan fotograferad österut från Teatervallen en – vad det verkar – sen och varm sommareftermiddag 1897. Många fönster står öppna och i hörnet vid Larmgatan har tre stiliga damer, varav en försedd med parasoll, försiktigtvis placerat sig i skuggan. På motsatta sidans trottoar går oförskräckt en mörkklädd herre i solskenet. Kanske är han på väg till Fagergrens bokbinderi, vars ljusa skylt syns bara en liten bit ner på gatan. Eller ska han möjligen besöka målaren Holmstén, som håller till vid nästa skylt?
Foto:

Torget
Den som är någorlunda bekant med Kalmars centrala delar har inga problem med att orientera sig på den här bilden, även om den är cirka 90 år gammal. Men studerar man den noggrant är det ändå påfallande hur stora förändringarna är, särskilt i kvarteren mellan domkyrkan och gamla vattentornet.
Foto:

Mer från Torget