Torget

Torget
Den andra skolan på Ängö på ett fotografi som ska ha tagits år 1900, två år efter att den byggts. Av växtligheten i förgrunden att döma är kanske bilden tagen på skolavslutnings-dagen; flaggan är ju dessutom hissad. Ingen ser i alla fall ut att frysa, vilket annars bara var alltför vanligt under de dryga 80 år som barnen på Ängö tvingades gå i de svåruppvärmda skolorna på ön.
Foto:

Torget
Nisse Lindström tronar överst på en hög med så kallad Hitlersten i Flivik utanför Oskarshamn. Bilden togs 1967 och troligen hade väl Nisse själv varit med och huggit stenen. Nazisterna hade bestämt att efter slutsegern i andra världskriget skulle Berlin göras om till Germania, en stad med enorm monumentalarkitektur för tio miljoner invånare. Enorma mängder svensk sten inhandlades och skeppades i väg. Men mycket som redan var betalt hann aldrig levereras innan Hitler och hans anhang förlorat kriget. Stenen var betald och det mesta kunde så småningom säljas en gång till.
Foto:

Torget
Kassahallen en dag 1951 när post kunderna inte var så många att de behövde trängas.
Foto:

Torget
Malmskolan på 1880-talet, innan huset flyttades till sitt nuvarande läge. Skolan låg då där Esplanaden går fram i dag, en liten bit öster om korsningen med Norra vägen, som på bilden skymtar bakom skolbyggnaden där den urgamla infartsleden till Kalmar passerar över det på sin tid ökända stinkande diket till vänster på bilden. Det ledde ut avloppsvatten i Systraströmmen och finns på sätt vis fortfarande kvar, fast övertäckt, och transporterar numera dagvatten. Det mynnar på samma ställe i Systraströmmen som diket gjorde. Husen längst till höger låg i kvarteret Koljan, där det stora hörnhuset mot Norra vägen finns i dag. Det byggdes på 1910-talet. Allra längst till vänster kan den skarpögde skymta en taknock, till vänster om trädet. Den hörde till ett hus som låg på samma plats där församlingshemmet, i dag Esplanadskolan, kom att byggas 1907.
Foto:

Torget
Bölebro BoIK:s A-lag 1950. Stående från vänster: Rune Svenbjer, Bertil Johansson, Gustav Sundström, Ingemar Jonsson, Göte Karlsson och Sven Svensson. Knästående från vänster: Banér Karlsson, Sigurd “Sigge” Svensson, Bertil Ås, Åke Karlsson och Ingvar Petersson.
Foto:

Mer från Torget