Motioner utreds för beslut till hösten

Torsås Artikeln publicerades
Stationshuset i Bergkvara är ett samtalsämne på sociala medier.
Foto:Leif Petterson/Maja Suslin/TT
Stationshuset i Bergkvara är ett samtalsämne på sociala medier.

Drygt 20 politiska motioner är under handläggning och väntar på avgörande beslut.

Hälften av dem är från åren 2015 och 2016.

Juli är sammanträdesfritt i nämnder och styrelser. Det politiska arbetet går på sparlåga.

Men på tjänstemannanivå pågår arbetet med att bland annat handlägga de motioner som ska beredas för beslut.

Nio motioner kommer från SD.

De äldsta motionerna som handläggs är från år 2015 och berör rabatt för pendlare, inlämnad av Lisa Bondesson (C), samt en motion om Gullabo förskola, inlämnad av Eva-Kristina Berg, Frida Portin och Tony Schäfer (C).

Från 2016 finns motioner som berör ny hållplats i Söderåkra för Kustbussen (C), att bygga för LSS-behov (L), att nyttja kommunens lokaler i större utsträckning (SD), ålderbedömning av ensamkommande barn (SD), policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök (SD), badplatserna i kommunen (C), delade turer inom omsorgen (C) samt en renovering av det i sociala medier omdiskuterade stationshuset i Bergkvara (SD).

Motionerna från innevarande år handlar om flexibel barnomsorg (C), varma jackor till anställda (SD), välkomnande av nya medborgare (L), Mjölnerskolans scen och salong (L och KD), sommarförskola (SD), vägskyltar (SD), fria bussresor för seniorer (SD), valfrihet i skolbespisningen (SD), nytt reglemente (S), ciceron och i-pad (S) samt säkerhet vid olycka och tillbud (S).