TT-Ekonomi

Mer jämställt i par där mamman har hög lön

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Kvinnor med hög lön och längre studier i bagaget tenderar till att dela på föräldrapenningen med sin partner mer jämställt, enligt statistik från Försäkringskassan. Det gäller för närmare en tredjedel av alla föräldrapar där kvinnan är högutbildad och är en höginkomsttagare.(TT)

Kvinnor med hög lön och längre studier i bagaget tenderar till att dela på föräldrapenningen med sin partner mer jämställt, enligt statistik från Försäkringskassan. Det gäller för närmare en tredjedel av alla föräldrapar där kvinnan är högutbildad och är en höginkomsttagare. Bland kvinnor med medelinkomst är det en sjättedel som delar föräldrapenning jämnt.

Under barnets första två år fördelas föräldrapenningen jämnt hos många föräldrar, visar statistiken från åren 2005-2015. Men faktorer som utbildningsnivå, inkomst och i vilket län man bor i har stor påverkan, enligt Försäkringskassan.

"Att kvinnors utbildning och inkomst spelar roll kände vi till sedan tidigare men vi viste inte att skillnaden var så stor", säger Alexandra Wallin, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten går utvecklingen mot att föräldrar i större utsträckning delar mer jämställt på föräldrapenningen.