TT-Feature

Stockholm Literature tar paus

TT-Feature Artikeln publicerades

Årets upplaga av festivalen Stockholm Literature skjuts upp, skriver föreningen Stockholms litteraturfestival i ett pressmeddelande. Trots att intresset för festivalen ökat har de haft svårigheter att hitta finansiärer.(TT)

Årets upplaga av festivalen Stockholm Literature skjuts upp, skriver föreningen Stockholms litteraturfestival i ett pressmeddelande. Trots att intresset för festivalen ökat har de haft svårigheter att hitta finansiärer. I stället ska föreningen ägna året åt en större utvärdering men hoppas kunna komma tillbaka till nästa år.

"Biljettintäkterna från festivalen har varit en inkomstkälla medan projektledarna stått för ett stort mått av ideellt arbete. Projektledarnas osäkra ekonomiska villkor är ett av skälen till att ett större utvärderingsarbete nu är nödvändigt för att se över festivalens framtida ekonomiska förutsättningar", skriver man i pressmeddelandet.