TT-Inrikes

Blekingevrak från 1700-talet identifierat

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Ett vrak som legat på havets botten i Karlskrona skärgård sedan 1712 har identifierats. Skeppet hette Prins Fredrik Wilhelm och erövrades av Karl den tolftes här i Kurland (nuvarande Lettland). - Det är väldigt sällan vi får ett namn på den här typen av skepp.(TT)

Ett vrak som legat på havets botten i Karlskrona skärgård sedan 1712 har identifierats. Skeppet hette Prins Fredrik Wilhelm och erövrades av Karl den tolftes här i Kurland (nuvarande Lettland).

– Det är väldigt sällan vi får ett namn på den här typen av skepp. Så det här är en marinarkeologisk dröm, säger marinarkeolog Jim Hansson på Sjöhistoriska museet i Stockholm till P4 Blekinge.

För Blekinge Läns Tidning beskriver han vraket som "stort, kraftigt, maffigt". Han identifierade det av en slump när han letade information om ett annat fartyg.

Vraket ligger vid Karsholmen och upptäcktes 2009 av dykaren Åke Jansson. Det är närmare 40 meter långt och var först ett handelsfartyg, men byggdes senare om och bestyckades med 50 kanoner. Orsaken till att det sjönk var en explosion när fartyget låg vid Karsholmen för lastning. Enligt de uppgifter Jim Hansson hittat ska det då har varit fullt utrustat.