TT-Inrikes

Oro för Vindelälvens lax ger senare fiske

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Laxarna i Vindelälven har blivit färre och svagare. Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten att årets yrkesfiske efter lax i Bottenhavet utanför Vindelälven och Ume älv ska senareläggas. - Vi är oroliga, säger Håkan Carlstrand, utredare på myndigheten.(TT)

Förslaget, som nu går ut på remiss, är att yrkesfisket efter lax i havsområdet får starta den första juli. Fritidsfisket berörs inte.

– Det finns anledning till särskilda åtgärder, säger Håkan Carlstrand, om laxens situation i Vindelälven.

Sjukdomar och miljöfaktorer förmodas ligga bakom problemen, som märkts i flera år. Samma trend ses i Ljungan, som flyter ut vid Sundsvall

Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax.

– Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand.

Nästan 27 400 laxar får tas upp av svenska yrkesfiskare i Östersjön i år. Det är ungefär 1 000 laxar färre än 2018, men då var tilldelningen ovanligt stor eftersom man inte fiskat upp hela kvoten året före.

Det finns cirka 100 yrkesfiskare som fångar lax i Östersjön, främst med fasta redskap nära kusten. Totalt tar yrkes- och fritidsfiskare upp ungefär hälften var av all lax som fångas i Sverige. Till havs är yrkesfisket störst, medan fritidsfisket dominerar i älvar och andra vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten hoppas att yrkesfiskare som berörs av den senarelagda fiskestarten utanför Umeå kan kompensera bortfallet genom att fånga utsatt odlad lax senare på året.