TT-Inrikes

Skola inför mjölkförbud

TT-Inrikes Artikeln publicerades

En skola i Haparanda har tagit beslut att slopa alla produkter som innehåller ägg och mjölk i skolmatsalen. Orsaken är en elev som lider av en ovanlig allergi mot ämnen i mjölk och ägg som är luftburen, skriver Norrbottens-Kuriren.(TT)

En skola i Haparanda har tagit beslut att slopa alla produkter som innehåller ägg och mjölk i skolmatsalen.

Orsaken är en elev som lider av en ovanlig allergi mot ämnen i mjölk och ägg som är luftburen, skriver Norrbottens-Kuriren.

Skolan har testat olika åtgärder som att hålla rum stängda och att inte låta eleven vistas i närheten av lokalen där maten lagas, men det har gett negativa hälsoeffekter på övriga barn i skolan, varför man efter en utredning beslutat sig för att testa helt mjölk- och äggfritt.

– Alla barn har rätt till utbildning och till utbildning ingår även ett socialt sammanhang. Målsättningen måste ändå vara att barnet har en skolgång i en grupp, säger rektorn till Norrbottens-Kuriren.

Beslutet kommer utredas efter höstterminen för att se om skolan ska fortsätta med förbudet.