TT-Inrikes

Trafikolyckor ökar efter snökaos

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Förra veckans snöoväder orsakade stora trafikstörningar och olyckor runt om i landet. Trots att snön slutat falla bör trafikanter fortsatt ta det försiktigt på vägarna. Den stora mängden snö riskerar att locka ut viltet på vägarna.(TT)

Snökaoset som drabbade framförallt Västernorrland förra veckan gav stora snömängder runt om i länet, vilket påverkar de vilda djurens rörelsemönster och kan leda till att viltolyckorna ökar, skriver Allehanda.

– Djuren är som vi andra. Är det mycket snö vill man gå ut där det är plogat, säger Fredrik Berg vid Nationella viltolycksrådet, till TT.

Den stora snömängden i skogarna gör att djuren söker sig ut på de plogade vägarna i jakt på föda. Vilt söker sig även ut till vägarna för att få i sig salt när vägarna saltas. Framförallt ökar risken för kollisioner mellan klövvilt och bil, men även mellan vilt och tåg. Den större delen av olyckorna sker inom tätbebyggda områden.

– Det är ytterligare en faktor att ha i åtanke när man kör att det kan komma extra vilt på vägen. När man kör i snö och halka är det viktigt att hålla hastighetsbegränsningen och vara uppmärksam på väglaget, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig vid Motormännen, till TT.

Redan under årets första månad har 3 601 viltolyckor inträffat i Sverige. Den stora merparten av olyckorna har orsakats av rådjur.

– Förra året skedde 61 000 viltolyckor på hela året. Det blir i princip en olycka var sjunde-åttonde minut. Det är mycket, säger Fredrik Berg.