TT-Utrikes

Lösning dröjer i flyktingkrisen

TT-Utrikes Artikeln publicerades

EU-länderna står fortsatt långt från varandra i sökandet efter en gemensam ny asylpolitik. Migrationsministern är ändå hoppfull om en lösning redan till i sommar.(TT)

Ända sedan flyktingkrisen exploderade under 2015 har EU-länderna stötts och blötts mot varandra i försöken att hitta en gemensam linje kring en ny asylpolitik.

Huvudproblemet är stadigt detsamma: de länder som redan länge tagit emot en stor mängd asylsökande - till exempel Sverige och Tyskland - vill att de nyanlända fördelas jämnare mellan EU-länderna. Samtidigt står en rad andra länder - främst i Östeuropa - benhårt fast vid att någon automatisk fördelning aldrig kan accepteras.

En lösning ska vara hittad senast i juni, men om det verkligen kan gå är högst osäkert.

– Tidsplanen är viktig, för förhandlingarna har pågått väldigt länge. Jag vill väldigt gärna att man avslutar detta innan sommaren, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

"Flera stöder"

Vad som sker just nu är framför allt diskussioner på tjänstemannanivå, under ledning av nuvarande ordförandelandet Bulgarien.

– Det är ett viktigt arbete och jag vet att det pågår. Flera medlemsstater stöder faktiskt att vi ska försöka komma till ett ställningstagande, säger Fritzon efter torsdagens migrationsministermöte i Bryssel.

Kompromiss?

Sverige har hittills envist hållit kvar vid kravet på en "omfördelningsmekanism". Migrationsministern vill än så länge inte spekulera i om vad regeringen kan kompromissa om för att enas med övriga EU.

– Sverige har en tydlig ståndpunkt och det är den vi driver. Sedan har vi också ett utrymme i den svenska ståndpunkten för att vara med och hitta gemensamma lösningar, säger Fritzon.

– Men det är först när vi vet hur en sådan kompromiss kan formuleras som jag som minister kan gå tillbaka till riksdagen och EU-nämnden för att presentera det förslaget och där är vi inte ännu, säger migrationsministern i Bryssel.