Skolan utreds av kommunen

Artikeln publicerades

Först när polisutredningen mot den misstänkte 21-åringen är avslutad kommer den utredning som kommunen initierat inledas.
 Anders Johansson, social- och skolchef, berättar att kommunen gav den aktuella förskolan tillstånd och att den öppnade den 1 augusti 2012.

Varför har ni inte gjort det när det är ni som kommun som har ansvaret?

Tidningen har tagit del av Skolverkets jämförelsetal inom förskolan. Siffrorna är från förra året.
 Vid den aktuella förskolan var det 16 procent av de anställda årsarbetarna som hade förskollärarutbildning. På övriga förskolor i kommunen ligger snittet på 51 procent.
 Förra årets siffror visar även personaltätheten. På förskolan gick det 9,4 barn per årsarbetare och i övriga kommunen var det 5,9 barn.
 – Det här känner jag inte alls till. Är det verkligen så? Jag har mycket i övrigt att arbeta med så jag hinner inte titta på dessa siffror just nu.

    Trycket har varit hårt på Högsby kommun, inte minst från medier. Som högsta ansvariga tjänsteman har Anders Johansson fått besvara många frågor och lagt mycket tid på det som inte är hans huvudsakliga uppgift. Fredrik Sandqvist, informationsansvarig på Högsby kommun, kommer att sköta den kontakten mer.

    Kommunledningen uppmanar alla verksamheter att fortsätta så normalt som möjligt.