Insändare

Arbetsterapeuter får vardagen att funka

Insändare Artikeln publicerades

Vardagen flyter oss många bara förbi och det är först när vi stöter på problem i den som vi märker hur mycket det påverkar oss.

När vardagliga sysslor blir en för stor utmaning och vi inte har möjlighet att utföra det som får oss att uppleva välbefinnande. Det kan då kännas som om marken under våra fötter försvinner.

Orsakerna till detta kan bero på flera faktorer. Fysisk och psykisk sjukdom, skada, stress, smärta, för att nämna några. Det kan också bero på något man inte själv kan sätta fingret på. Något som hindrar oss från att göra det vi gjorde tidigare eller som hindrar oss från att göra det vi behöver eller vill.

Men vem kan jag få hjälp av när jag stöter på dessa besvär? Ibland finns bekanta att ta hjälp ifrån, ibland anpassar vi vår vardag själva och ibland slutar vi helt enkelt med vissa aktiviteter. Men när dessa strategier inte fungerar då, vem hjälper till då?

Det är då man ska börja fundera på om jag behöver träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuter är nämligen utbildade (och legitimerade) i att hjälpa människor skapa möjlighet att utföra sina vardagliga aktiviteter som personlig vård, boende, arbete/skola och lek/fritidssysselsättning på ett för personerna meningsfullt sätt. Detta kan låta luddigt för många, framförallt om man har ett vardagspussel som ligger på plats, men det är viktigare än man tror när vardagen inte längre fungerar.

Att få träffa en legitimerad arbetsterapeut innebär att man får en bedömning av sitt aktivitetsproblem och där efter planeras adekvata insatser, insatser som kan vara små och enkla till stora och komplexa över längre tid beroende på problemet. Anpassningar i miljö, anpassningar i aktivitetsmönster, förskrivning av hjälpmedel för att nämna några exempel på vilka insatser det kan handla om.

Vart ska man då vända sig? Arbetsterapeuter i Kalmar finns på flera olika samhällsinstanser. Kommunernas rehabiliteringsenheter, landstingets sluten- och öppenvård, statlig och i privat regi. Enklast är att ta kontakt med respektive växel för att få guidning i vilken nivå just dina frågor om vardagen bör hanteras.

Arbetsterapeuter får vardagen att funka!

Gabriel Walter

Ordförande Kalmarkretsen, Sveriges arbetsterapeuter