Insändare

Borgarblaska i brevlådan

Insändare Artikeln publicerades

Skandal av Gota Media att släcka ned Östra Småland och Nyheterna efter bara ett par dagars varsel!

Skäms på er Gota Media. Nu tvingas jag som långvarig prenumerant på Östra Småland att ta emot en borgarblaska i min brevlåda brevlåda detta året ut. Hur kan ett stort tidningsföretag som Gota Media förfara på ett så uselt sätt?

Varför inte leverera Östra Småland/Nyheterna året ut som prenumerationen gäller utan att på detta sätt påtvinga socialdemokratiska prenumeranter en borgarblaska som Barometern utan att själv har bett om den? Det är ett ohederligt och klandervärt agerande.

Ta ert ansvar som stort tidningsföretag och leverera Östra Småland/Nyheterna året ut, det är det minsta man kan begära.

Ivan Pettersson, Alsterbro

Förb. ÖS-prenumerant