Insändare

Dags att de närmast patienterna får något tillbaka

Insändare Artikeln publicerades

När jag följer debatten som våra politiker (alla partier) för i Kalmar gällande vård blir jag bekymrad.

Man läser ofta om hur bra vård vi bedriver i vårt län och hur högt vi hamnar på olika mätningar. Det ska vi vara stolta över.

Det som bekymrar mig i detta dock är att vi i vården, som gör att vi hamnar högt upp i mätningar, sällan får något för det. Enligt Sacos lönesök ligger utvecklingen för den yrkesgrupp jag representerar (arbetsterapeuter) under landets snitt och visar på att det är en förlustaffär för mig att ha studerat. Samma gäller även fysioterapeuter.

Jag blir därför väldigt bekymrad över att debatten i tidningar och som politiker gärna framhåller, sällan innehåller, förslag på hur vi ska lösa organisatoriska problem som leder till hög arbetsbelastning eller svårigheter med rekrytering. Detta leder i sin tur till att de som får lösa faktiska problemen är vi som arbetar patientnära. Med övertid, klämma in besök och möten där vi egentligen inte har tid och sitta med administration upp till öronen.

Så bedriver man inte en patientsäker vård, så bedriver man inte en hållbar vård. Jag skulle därför vilja se en tydligare debatt och förslag på hur arbetsmiljön och löner ska förbättras för oss som gör det arbete politikerna är så stolta över. Det är dags att vi får något tillbaka.

Gabriel Walter

Ordförande Kalmarkretsen, Sveriges arbetsterapeuter