Insändare

Elda inte upp skogen – vår framtidsresurs

Insändare Artikeln publicerades
Avverkad energiskog framför kraftvärmeverket i Enköping. Trä kan ersätta olja i alla tänkbara sammanhang, men är det rimligt att elda upp skogen, även om den återplanteras? Skogen spyr ut precis lika mycket växthusgaser vid förbränning som fossila bränslen gör.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Avverkad energiskog framför kraftvärmeverket i Enköping. Trä kan ersätta olja i alla tänkbara sammanhang, men är det rimligt att elda upp skogen, även om den återplanteras? Skogen spyr ut precis lika mycket växthusgaser vid förbränning som fossila bränslen gör.

Amazonas hotas av omfattande skövling, Omvärlden reagerar med oro och indignation eftersom Amazonas regnskog liksom jordens alla skogar är förutsättningen för att framtida generationer ska kunna leva i en värld med ett drägligt klimat.

En snabb avveckling av alla utsläpp av fossila växthusgaser är nödvändig men räcker inte för att bromsa klimatförändringen. Det överskott av koldioxid i atmosfären som byggts upp under de senaste femtio åren måste också bort och det är skogarna som klarar denna gigantiska utmaning. Skogarna tar upp koldioxid och lagrar kolet genom att växa både på höjden och nere under jord. Så därför är en förödelse av Amazonas en klimatkatastrof.

Den svenska skogen är precis som regnskogen en ovärderlig framtidsresurs i vår kamp mot klimatförändringen. Trähus, både för vår egen växande befolkning och för export, binder kol för långa tider. Trä kan i princip omvandlas till allt det som fossil olja hittills utnyttjats för, till exempel plast och textilier.

Men att elda upp detta värdefulla material, är det verkligen försvarbart? Den svenska klimatpolitiken är inriktad på att biobränslen är vägen att nå klimatmålen. Men skogen spyr ut precis lika mycket växthusgaser vid förbränning som fossila bränslen gör.

Jag hör invändningen att poängen med biobränslen är att efter avverkning sker återplantering, så att kolet tas upp igen. Men det tar åtskilliga år innan nya träd tagit upp samma mängd koldioxid igen. Vi har inte så många år på oss att hejda den globala uppvärmningen. En skog, som får stå i fred och växa och avverkas varsamt, är till större nytta för oss och framför allt för barnbarnen än de kalhyggen som återstår, när bilen och flyget fått sitt.

Ingela Bollgren, Klimatsvaret