Kultur

En kättarhistoria söker nya läsare

Kultur Artikeln publicerades

När Natur & Kultur på nytt ger ut berättelsen om livet i den franska (egentligen occitanska) bondbyn Montaillou under åren 1294–1324 har pocketboken försetts med ett instruktivt förord av docenten Annika Sandén.

Omslaget är inte detsamma som i den svenska upplagan från år 1980. Då var det en bild av byn i modern tid mot bakgrund av scener från det medeltida livet. Nu är det en bild av älskog. Säljer kanske bättre?

På sin tid blev denna bok epokgörande. Le Roy Ladurie var inte ensam om att skriva mikrohistoria men han gjorde det med schwung. Byn var liten och materialet om livet i byn var ett förhörsprotokoll, som upprättats för att komma åt katharerna (kättarna), de som ville leva det fullkomliga livet. Protokollet hamnade i Vatikanens arkiv och med utgångspunkt från förhör med byborna kunde en bild av vardagslivet tecknas. Det vanliga problemet är förstås att de kyrkliga institutionerna alltid har mer problem med dem som tror för mycket än med dem som tror lite eller inte alls. Nu gällde det att komma åt feltänkarna. Biskopen som utredde var nitisk. Naturligtvis är materialet litet men avsikten är inte så mycket att generalisera stora sanningar som att komma människor nära. Det gör författaren och vi.

Byn Montaillou ligger nära Pyrenéerna och nära gränsen till Spanien. Här är det Frankrike som förtrycktes av adelsfamiljerna i norr och den strukturen består under de nuvarande makthavarna, skulle folket i södern säga. Korsfararna red in staden Béziers och skövlade den år 1209, sedan rasade albigenserkriget. Inkvisitionen följde därpå hela området Oc.

Om man minns att invånarna i Béziers slaktades därför att de vägrade lämna sina grannar, som anklagades för att vara katharer, är biskopens nitiska undersökning av hur det var i Montaillou modestare. Det hade också gått hundra år mellan den katastrofala utrotningen i grannskapet och utfrågningen. Det fanns ett vardagsliv att berätta om. Och därmed en fjärran berättelse som söker nya läsare.

Visst är detta roligt. För egen del läste jag om den franska byn och en del annat. Det har i omgångar fört mig till södra Frankrike och entusiastiska upptäcktsfärder på slingrande småvägar. Böcker kan väcka ett kostsamt intresse, men det var värt pengarna.

Bok

Montaillou

Emmanuel Le Roy Ladurie

Översättning: Jan Stolpe

(Natur & Kultur)

Visa mer...