Insändare

Godsägarmentalitet bakom nedläggningen

Insändare Artikeln publicerades
Det allra första provnumret av Östra Småland, daterat den 16 juni 1928. Det första ordinarie numret kom den 4 juli.
Foto: Anton Hansson
Det allra första provnumret av Östra Småland, daterat den 16 juni 1928. Det första ordinarie numret kom den 4 juli.

Gick det verkligen rätt till när Gota Mediadirektörerna lade ner Östra Småland/Nyheterna?

Det finns en parallell i nedläggningen av Kronobergaren 1986, då A-presschefen Torbjörn Båth kom nedåkande till Växjö och meddelande att morgondagens utgåva av tidningen är den sista.

Men A-pressen hade inte förhandlat enligt Medbestämmandelagen och nedläggningen sköts upp och ledde till de hårdaste förhandlingarna någonsin på tidningsområdet. Men Gotadirektörerna var litet smartare. Deras beslut var att inleda förhandlingar med facket om nedläggning av Östra Småland/Nyheterna. Men samtidigt skrev de att nedläggningen ska ske snabbt och personalen meddelades att morgondagens tidning är den sista och efter det är medarbetarna arbetsbefriade.

Det här går inte ihop. Man kan inte springa händelserna i förväg och lägga ner tidningen innan man har förhandlat fram ett beslut. Den godsägarmentalitet som här Gotacheferna ger uttryck för rimmar väldigt illa med den svenska arbetsmarknadstraditionens grundläggande principer.

Så länge inga förhandlingar är avslutade har Östra Småland/Nyheternas redaktion all rätta att fortsätta att ge ut sin tidning. Det finns inte bara ett publicistiskt intresse att göra detta, utan även ett pekuniärt. Så länge förhandlingarna pågår kan de anställda fortsätta att driva krav på längre uppsägningstider och större avgångsvederlag.

Det finns ett motiv till att hålla tidningen vid liv och det är att markera mot den husbondsmentalitet som numera är förhärskande i vårt land, att överheterna gör som de vill. Att hävda förhandlingsrättens principer skulle vara i nivå med den här tidningens ursprungsidé att försvara förhandlingsrätten som den så framgångsrikt gjorde i Mörestrejken när de strejkande staterna vräktes av godsägare och bönder.

Jan G Andersson

Chefredaktör emeritus