Insändare

Hundraåringen som gick ner i arbetstid

Insändare Artikeln publicerades

Nu i september är det 100 år sedan lagen om åtta timmars arbetsdag antogs. Sedan dess har fackligt aktiva sett till att vi fått bättre semester och föräldraledighet.

Men själva arbetsdagen är fortfarande åtta timmar lång, och många jobbar ännu längre än så.

Ingen ångrar på sin dödsbädd att den jobbade för lite och många av oss vill gärna ha mer tid över till familj, vänner eller att vara engagerad. Men kan verkligen marknaden tillåta det?

Arbetstidsförkortning är inte bara önskvärd och möjlig, utan också nödvändig. Ett samhälle som bygger på maximal konsumtion för att skapa maximal aktieutdelning klarar inte av klimatkrisen. Vi behöver sätta andra mål: exempelvis mer fritid, slopad arbetslöshet och högre grad av självförsörjning. Det finns inget naturligt i just dagens system, utan det är skapat av människor och kan också förändras av oss.

Ett första steg hade varit sex timmars arbetsdag. En passande jubileumspresent till hundraåringen som gick ner i arbetstid.

Christian Tengblad