Insändare

Kalmar sviker unga utan pengar till mat

Insändare Artikeln publicerades

I Kalmar kommun finns fortfarande många ungdomar som lider trots att de fått tillfälligt uppehållstillstånd. De har inga pengar till vare sig mat eller hyra och Kalmar kommun ger avslag på avslag när de ansöker om försörjningsstöd.

Trots att överklagande görs varje månad för varje ungdom så hjälper det inte i den akuta situationen eftersom det är cirka åtta månaders väntetid hos förvaltningsrätten.

Det står i socialtjänstlagen att socialtjänsten bland annat ska ha en helhetssyn på den sökandes situation och att lika rätt och jämlikhet ska vara styrande i besluten. Att ensamkommande ungdomar, utan föräldrar och andra anhöriga, ska riskera att vara utan bostad och tvingas leva på studiestödet som bara är en lite del av vad riksnormen skulle ge uppfattar vi inte som att socialen tar hänsyn till helheten i ungdomarnas situation inte heller att jämlikhet uppnås.

Deras rättigheter är inte tillgodosedda och kommunen verkar förlita sig på att vi i civilsamhället, kyrkan och Rädda Barnen fortsätter att ta ansvar för ungdomarnas överlevnad och att de har tak över huvudet.

Vi är många som under det senaste året eller mer ideellt gett tak över huvudet och mat på bordet för ungdomar som förlorat både dagersättning och bostad i väntan på gymnasielagen. Dessa ungdomar har få rättigheter och vi har hjälpt till med medmänsklighet. Men nu har många av ungdomarna fått tillfälligt uppehållstillstånd och blir därmed samhällets ansvar igen. Att då mötas av kommentarer och beslutsformuleringar om att eftersom ungdomarna bott gratis tidigare så ska ingen hyra kunna krävas nu är ett svek mot både vår hjälpinsats och mot ungdomarna som blir kvar i beroendeställning. Många av oss går dessutom på knäna efter att under lång tid prioriterat att ta av våra privata resurser för att ungdomarna inte ska gå under. De som inte har haft turen att hitta ett hem att bo i riskerar fortfarande trots tillfälligt uppehållstillstånd att vara hemlösa samtidigt som kraven på hundraprocentig närvaro i skolan ska uppfyllas. Vem klarar det?

Det som gör saken ännu mer upprörande är att Kalmar kommun så totalt lägger ansvaret för ungdomarnas överlevnad på frivilliga insatser medan alla kommuner runt Kalmar – Nybro, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Torsås – gör en annan bedömning och ger ungdomarna samma förutsättningar som vilken kommuninvånare som helst med försörjningsstöd och hjälp med hyra om det finns en bostad.

Vi kräver:

• Att Kalmar kommun tar sitt ansvar för ungdomarna istället för att lägga ansvaret på ideella krafter.

• Att ungdomarna, under 21 år, får rätt till samma levnadsstandard som de som redan finns i kommunens ansvar på HVB-hem eller stödboende.

• Att ungdomarna får rätt till riksnormen och hyreskostnader precis som andra invånare.

Föreningen Drömhotellet

Styrelsen

Upprop och namninsamling kommer att vara tillgängliga på Facebook samt finnas hos organisationer och föreningar som delar vår värdegrund om allas lika värde.