Insändare

Kommunal arrogans och Amazonas bränder

Insändare Artikeln publicerades

Amazonas brinner och på tekniska kontoret i Oskarshamn fortsätter man att behandla människor arrogant.

Att inte ta kommuninvånare på allvar när de påtalar något som handlar om deras närmiljö och trivsel är genomgående i deras hantering. (Angående miljön utanför Forum, där kommunen inte vill svara på frågor om sitt bemötande).

I Mönsterås kommun, som är föregångare inom många områden, talar man om för kommunanställda hur viktigt det är med bemötandet och att kommuninvånarna är deras ”kunder”. Kanske något att ta efter för Oskarshamns kommun som verkar ha problem med detta? Vilket jag själv fått erfara när jag påtalat skövling i mitt eget närområde.

Vad har detta med Amazonas att göra? Jo, allting börjar i det lilla. Hur vi ser på vår omvärld och behandlar varandra. Om man jobbar med gröna frågor i en kommun borde man ta tillvara på människor som vill ha kvar en liten plätt buskar och växter. Påtala hur viktiga träd och växter är för vår fortlevnad. Amazonas står för en 20 procent av vårt syre på planeten!

Jag vill också uppmana er med en modern tom trädgård att återplantera ”jordens lungor”, det vill säga stora träd, på denna sidan av jordklotet som en backup för våra barns framtid. Nu när Amazonas, vår planets största lungor håller på att förintas av eld i en hastighet ingen hade räknat med. Kom också ihåg, ni som tar ner stora vackra ekar runtom i kommunen, att en sådan kan täcka tio människors behov av syre. Som sagt, det börjar i det lilla, så lär dina barn att vara rädda om naturen, vi har liksom inte fler chanser.

Vi är alla sammanlänkade och andas samma luft och jag hoppas alla inser hur detta i allra största grad påverkar vår egen existens fast vi inte kan känna brandröken.

Linda Högsander Lindqvist, trädgårdsingenjör