Insändare

Länstrafiken svarar: Vi kan alltid bli bättre

Insändare Artikeln publicerades

Tack Anne WIlks för dina synpunkter. Tråkigt att du är missnöjd med informationen från Kalmar länstrafik, vi ska jobba med att försöka förbättra informationen ut till er som reser med oss. Vi är glada och stolta över att du tycker att våra förare gör ett bra jobb!

Nomineringen till guldfesten 2018 avsåg en marknadsföringskampanj för seniorperiodkortet som lanserades i början på år 2018. Nomineringen hade ingenting att göra med informationen ut till våra resenärer.

Det är olyckligt att informationen om möjligheten att betala med reskassa vid färdtjänstresor inte nått dig tidigare. Reskassan för serviceresor har funnits under en längre tid och information om reskassa har under dessa år funnits tillgänglig på vår hemsida. Vi kan alltid bli bättre på att göra informationen mer tillgänglig. Vår kundservice finns till hands om du har frågor.

Vi utför ständigt kundundersökningar som frågar efter hela reseupplevelsen, från beställning av resa till avlämning. Precis som du säger Anne berör ett antal frågor förarnas prestation vad gäller bemötande, körstil med mera. Utöver frågorna som berör förare är även många frågor riktade mot Kalmar länstrafik vad gäller exempelvis väntetid och bemötande från kundservice i telefon.

Vid alla kollektiva resor är förarna oumbärliga, detta gäller inte minst vid färdtjänstresor då resenärerna ofta är i behov av extra assistans av föraren. På grund av detta fokuserar vissa frågor på just föraren då hon eller han är en stor del av resan. Vi är som sagt mycket glada och stolta över att du uppskattar våra förares arbete och bemötande. I de rikstäckande nöjdhetsundersökningarna hamnar Kalmar länstrafiks förare på första plats vad gäller resenärers nöjdhet med bemötandet.

Planering av kollektivtrafik och framförallt färdtjänstresor är ingen enkel uppgift och ingen exakt vetenskap. Vid planeringsarbetet finns det mängder av faktorer som kan påverka planeringsarbetet, exempelvis väder, trafikmängd, akuta resor med mera. Vi har många kompetenta medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att planera resorna så bra som möjligt för länets invånare.

Vi tackar för dina synpunkter, det finns alltid saker och områden som vi kan förbättra, exempelvis vad gäller vår service, trafikinformation och kundundersökning. Vi hoppas att du även i framtiden kommer vara nöjd med dina resor med Kalmar länstrafik.

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör