Olagligt att inte ta emot kontanter?

Artikeln publicerades

Enligt svensk lag är var och en skyldig att ta emot sedlar och mynt som ges ut av Sveriges Riksbank som betalningsmedel.

Landstingen i Jämtland har redan tvingats ändra sina kontantförbud. I Kronoberg pågår en stor debatt om lagligheten i kontantförbudet.

Även landstinget i Kalmar län har förbjudit kontanterna, liksom Länstrafiken KLT.

  Enligt en dom i förvaltningsrätten i Härnösand tvingades landstinget i Jämtland att ändra sitt beslut att betalning på Östersunds sjukhus inte skulle kunna ske med sedlar.

  ”Bör rösta om det”

  Juristprofessorn och debattören Mårten Schultz, utnämnd till Årets Jurist, har på sin sida Juristbloggen flera gånger argumenterat för att kontantförbuden bryter mot lagen.

  Speciellt märkligt har han menat att det är att Arbetsmiljöverket av säkerhetsskäl vill förbjuda kontanthantering på bussar.

  – Kronor i form av sedlar om mynt är lagligt betalningsmedel. Om vi nämligen ska införa det kontantlösa samhället anser jag att det är en fråga vi bör rösta om.

  När landstinget i Jämtland förbjöd kontanthantering på Östersunds sjukhus överklagades beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand.

  Mannen bakom överklagandet var folkpartisten och juristen Mats El Kott.

  Han menade att beslutet stred mot lagen eftersom sedlar om mynt är lagliga betalningsmedel.

  Landstinget argumenterade att förbudet införts för att öka säkerheten och minska köbildningen.

  Man argumenterade också att det är möjligt att avtala bort rätten att använda kontanter.

  Tänk på bankerna

  Visst stöd hade man också från en jurist på Riksbanken, som menade att det är möjligt att komma överens om att kontanter inte får användas.

  Det bet emellertid inte på Förvaltningsrätten som upphävde landstingets beslut. I jämtland är det därför möjligt att använda kontanter hos doktorn.

  Svea Hovrätt har tidigare avkunnat en liknande dom mot en länsstyrelse som vägrade ta emot kontanter.

  I Kalmar län råder kontantförbud hos såväl Länstrafiken som på landstingets mottagningar.

  Någon diskussion om lagligheten har det emellertid inte varit, säger landstingsrådet Jessica Rydell (MP).

  – Men om det finns rättsliga utslag som säger att det inte är tillåtet måste vi förstås ta med det i våra funderingar.

  – Jag tycker det är positivt med kontantfritt. Men det borde gå att hitta lösningar som är enkla för alla.

  – Är det olagligt att vägra hantera kontanter kommer man osökt att tänka på alla banker, som slutat ta emot mynt och sedlar, säger hon.