Insändare

Onödig katalog

Insändare Artikeln publicerades

Tack (?) Biltema, för er totalt onödiga, katalog på nära ett kilo, som jag erhöll tillsammans med övrig post.

Om ni inte hört talas om det digitala ”undret” så föreslår jag att ni lägger ner er verksamhet, vilken förefaller vara ytterst negativ ur kostnads- och miljösynpunkt. Däremot har ni i dag bidragit med ett rejält påhugg till pappersinsamlingen!

Renutten