Insändare

Så känner du igen ett skarpt klimatförslag

Insändare Artikeln publicerades

Till slut har det blivit omöjligt för politikerna att undvika klimatfrågan. Det leder till fler förslag på åtgärder som kan vara svåra att värdera.

Jag har ett enkelt test. Om du hör ett förslag, och din första reaktion är ”men det där kommer ju aldrig att gå”, då kan förslaget vara ett som verkligen skulle göra skillnad. Om åtgärden som föreslås är utformad för att knappt märkas eller ska få fullt genomslag först om 20 år, då är den inte skarp nog. Tyvärr läggs allt för mycket tid på att diskutera åtgärder som skulle varit rimliga på 1980-talet. Men vi befinner oss nu i en akut klimatkris och måste göra mycket mer och snabbare. För att Sverige ska uppfylla sitt åtagande i Parisavtalet behöver utsläppen minska med ungefär 16 procent varje år.

Prova tumregeln på Klimatsvarets förslag ”Avgift och utdelning”. Det innebär en stadigt stigande koldioxidavgift på alla bränslen inom transportsektorn. Avgiften ska stiga på så sätt att utsläppen når noll inom tio år. För att snabbt nå tillräckligt stöd i riksdagen och för att hjälpa konsumenterna att klara av prisökningarna ska statens hela intäkt från avgiften delas ut månadsvis i lika delar, eventuellt med extra stöd till glesbygdsboende med färre transportalternativ.

Detta är ett skarpt förslag. En koldioxidavgift är en helt nödvändig del av strävan att få ner koldioxidutsläppen, och med utdelning kan vi få en sådan avgift införd snabbare.

Henrik Petrén, Klimatsvaret