Söker bidrag för skutan Pamela

Artikeln publicerades

"Vi har inte preciserat något sökt belopp, all hjälp är av godo", skriver Jens Nilsson och Magnus Petersson.

När renoveringen påbörjades 1992 var fartyget i dålig kondition.

"För att kunna genomföra detta mycket omfattande renoveringsprojekt har vi varit tvungna att utföra så gott som alla arbetsmoment själva. Vi köper eken på rot, fäller den och sågar den numer på plats med ett mobilt sågverk. Mycket virke går åt och vi har nu använt över 60 ekar. ".

    Pamela är en spetsgattad segelskuta på under 100 tons lastförmåga. Förr var det en vanlig skeppstyp, men den slogs ut på grund av den ringa lastfömågan. Idag finns endast ett fåtal kvar.