Insändare

Som att hänga sig i grannens rep...

Insändare Artikeln publicerades

Östra Småland/Nyheternas förluster var inte gigantiska och oöverkomliga.

Fem miljoner kronor redovisades underskottet till i den senaste årsredovisningen- För ett sådant solitt bolag som Gota Media förefaller det inte som någon gigantisk uppoffring. Dessutom skulle man vilja titta litet närmare på hur Barometern bokfört de tjänster man sålt till Östra Småland och hur fördelningsnyckeln varit mellan tidningarna för den gemensamma annonsavdelningen. Men de siffrorna släpper väl inte Barometern ifrån sig.

När det här tvångsäktenskapet ingicks för snart tio år sedan skedde det på initiativ av Håkan Juholt, som då var den starke mannen i socialdemokratin i Kalmar län. Det gjordes en dålig förhandling från de ägande sossarnas sida, där inga garantier för likabehandling av tidningarna fastställdes.

Så har man ju genom åren sett hur Barometern kunnat trycka sena nyheter som inte Östra Småland fått med och den gemensamma annonsavdelningen har gjort specialjobb för Barometern, men vägrat att göra motsvarande insatser för Östra Småland vid till exempel tidningens 90-årsjubileum. Bara där tappade Östra Småland uppskattningsvis en halv miljon kronor i annonsintäkter.

Östra Småland/Nyheterna fick aldrig utrymme för den egna profilering av innehållet som skulle gjort tidningen attraktiv för nya läsargrupper. Så ströps tidningen långsamt och man kan erinra sig Birger Normans kommentar när Aftonbladets ekonomiska ledning ville samtrycka med konkurrenten Expressen: ”Samtryck, sade han som hängde sig i grannens rep.”

Nu måste arbetarrörelsen i Kalmar län ta nya tag i opinionsbildningen. Man har utgivningsbeviset för Östra Småland/Nyheterna och måste starta en veckotidning. Det förefaller inte oöverkomligt att skaffa 1.500 prenumeranter för att få presstöd för en sådan tidning. Utan opinionsbildning är socialdemokratin snart en tämligen perifer företeelse.

Man måste också sätta ett frågetecken kring det socialdemokratiska partiets oförmåga att driva presspolitik. Gunnar Sträng räddade för snart 40 år sedan flera av de socialdemokratiska andratidningarna genom presstödet till dem. Men finansminister Andersson har bara suttit på arschlet och inte gjort någonting, trots att alla sett hur situationen för S-tidningarna blivit allt besvärligare. Det är en del av den socialdemokratiska handlingsförlamningen.

Jan G Andersson

Chefredaktör emeritus