Insändare

Stoppa husbilarnas framfart på Öland

Insändare Artikeln publicerades

Precis som jag försökte säga för några år sedan så måste husbilarnas och husvagnarnas framfart begränsas.

Som det är nu, finns dessa vaggande kossor precis överallt på vår ö, Öland. Ju skörare natur desto mer begärlig tycks det vara att vagga ut och roffa åt sig bästa platsen. Konstigt att ingen reagerade på husbilen med liten baby som åkte ut i sundet tidigare i somras. Mig veterligen finns det ingen parkeringsplats någonstans överhuvudtaget så nära vattnet att en olycka av denna typ kan ske.

Men som sagt, vi har redan lagstadgat vår ”allemansrätt” men våra kommuner tycks blunda för denna skrivna lag, allt för att inte stöta sig med turistinvasionen.

Enligt den så kallade terrängkörningslagen så får du helt enkelt inte köra ute i naturen. Bilen ska vara på vägen eller angiven parkeringsplats. Du får inte köra på stränder eller i hagar, inte på parkmark eller på gräsmattor. Punkt slut. Inte svårtolkat alls.

Vi i Mörbylånga Kommun och för den delen hela Öland, måste rusta oss för de mängder av besökare som väller över ön. Vi kan inte sitta med armarna i kors och tro att turisterna gör kommunerna ”rika” och att våra kommunala problem löses genom en okontrollerad ström av besökare. Vi måste kunna ställa krav och ha regler för hur en besökare på ön ska uppföra sig och agera. Turister är inte gratis!

Vårt Öland är en liten ö med synnerligen sårbar natur som ansvariga politiker borde ha intresse av att akta och skydda

Pia Schröder, Arontorp