Insändare

Tondövhet att lägga ner äldreboenden

Insändare Artikeln publicerades

Det är med stor besvikelse som vi ser att den lila majoriteten i Oskarshamns kommun nu förordar en stängning av äldreboendet i Misterhult.

Vi i Centerpartiet hoppades att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle lyssna till de protester och de goda alternativa förslag som kommit in men deras agerande visar i stället på en total tondövhet.

Oskarshamns kommun har under den senaste åren gjort stora investeringar i äldreboenden inne i centralorten och redan när dessa beslut fattades så tydliggjorde vi i Centerpartiet att dessa beslut inte fick påverka boendena i våra ytterområden. Beskedet var också då att så inte skulle bli fallet. När vi sedan var inne i valrörelsen så var företrädare för de bägge majoritetspartierna ute och lovade att slå vakt om boendena på landsbygden, inte minst Moderaterna hade en väldigt hög svansföring när man lovade att boendena inte bara skulle finnas kvar utan också utvecklas.

Det vi ser nu kan inte beskrivas på något annat sätt än att det är ett svek mot befolkningen i Misterhultsbygden, när den sista kommunala verksamheten i bygden nu försvinner. Nu vill den lila majoriteten att kommunen helt ska överge Misterhultsbygden men man vill säkerligen fortfarande dra nytta av det som bygden bidrar med till kommunens utveckling.

Det är många människor, föreningar och organisationer som kämpat hårt för att beslutet skulle landa på ett annat sätt än vad det nu gör, många är de människor som skrivit under namninsamlingar och spå andra sätt engagerat för att bevara boendet. Majoriteten visar nu prov på en total tondövhet när man väljer att ignorera alla dessa insatser.

Vi ställer oss också starkt frågande till den bild som majoriteten försöker måla upp om att det inte är någon som vill bo på boendet i Misterhult och att det inte finns någon som vill jobba där. Detta motsägs bland annat av personalen som ger en helt annan bild av läget än den som majoriteten försöker slå i oss. Den boendeenkät som HSSL Oskarshamn genomfört talar också sitt tydliga språk, 93 procent av de svarande boendes i Misterhult svarar att de vill bo kvar. Vi i Centerpartiet litar mer på dessa uppgifter än de dimridåer som Moderaterna och Socialdemokraterna försöker lägga ut i en fråga som vi upplever egentligen varit bestämd från första början.

Nu ska frågan vidare till kommunfullmäktige och vi i Centerpartiet kommer fortsätta att driva frågan om att slå vakt om landsbygden i kommunen. Vårt förslag har varit och kommer att vara att det är två boenden inne i Oskarshamn som ska läggas ner. Det är där vi har byggt på oss nya boenden, det är där det finns ett överskott av platser, då är det också där som det ska stängas ner. Det kan inte vara rimligt att det är landsbygden som ska behöva betala priset för stadens utveckling.

Centerpartiet i Oskarshamns kommun