Insändare

Vore fint att få betalt för att rädda klimatet

Insändare Artikeln publicerades

För att skynda på omställningen till en fossilfri ekonomi behövs ett högt och stigande pris på utsläpp – en koldioxidavgift.

Men många människor behöver hjälp att möta de ökande kostnader som uppstår när det inte längre är billigt att förorena. Därför borde staten dela ut intäkten från koldioxidavgiften till medborgarna i lika delar. Många hushåll kommer faktiskt att gå plus på ett sådant arrangemang, samtidigt som de som orsakar mest utsläpp får betala mest. Jag har svårt att tänka ut något rättvisare system som samtidigt får ner utsläppen tillräckligt snabbt. För min klimatpeng skulle jag vilja leasa en elbil tillsammans med en granne. Vad skulle du vilja göra med din?

Henrik Petrén, Klimatsvaret