Debatt

Akut behov av arbetsterapeuter i skolan

Debatt Artikeln publicerades

I Specialpedagogiska skolmyndighetens nya Barnpanelsrapport som släpptes den 24 april i år fick 31 elever med fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskriva sin vardag i dagens skola. Läser man rapporten skär den rakt in i hjärtat på en arbetsterapeut som arbetar på barn och ungdomspsykiatrin då vi känner igen historierna allt för väl.

Tyvärr är våra resurser begränsade och får inte heller arbeta med elever utanför specialistpsykiatrin.

Rapporten visar på flera brister, bland annat att elever med funktionsnedsättning sällan kommer till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation. Den visar också att det finns brister i tillgången till en tillgänglig utbildning och en trygg lärmiljö för elever med funktionsnedsättning. Problematik som missas eller inte tas vara på av specialister inom pedagogik.

Rapporten visar också på att elever lätt tappar motivationen när funktionsnedsättningen blir ett hinder, speciellt tydligt när det saknas anpassningar för att delta i samma aktiviteter som övriga i klassen. Vilka anpassningar beror enligt rapporten på vilken funktionsnedsättning eleven har.

Vi vågar säga att det än mer beror på vem personen bakom funktionshindret är för att veta vilka anpassningar som det kan handla om. Detta är bara en bråkdel av problematiken som beskrivs och tyder på en tydlig aktivitetsohälsa.

Eleverna i rapporten sätter verkligen fingret på den problematik vi tidigare försökt belysa i debattartiklar och förslag till kommunens utbildningsnämnd. Det behövs en profession i skolan som är experter på att inkludera och möjliggöra delaktighet för studier och lek ur en aktivitetssynpunkt och med elevens motivation och vilja i fokus. Det måste tas ett helhetsgrepp kring elevernas aktivitetsohälsa i skolan. Där menar vi att arbetsterapeuters legitimerade kompetens skulle vara av stor vinning för alla elever. Arbetsterapeuter utgår nämligen från ett klientcentrerat arbete vilket betyder att personen alltid är i fokus och dess vilja är prioriterad. Detta görs med flertalet evidensbaserade och validerade instrument för att både utvärdera och skapa anpassningar i skolmiljö, bemötande, individanpassat stöd, hjälpmedel och strategier.

Vi vill därför att Region Kalmar län och Kalmar läns tolv kommuner går samman och hittar lösningar för den aktivitetsohälsa som elever med funktionsnedsättningar upplever i skolan idag. Det räcker inte med dagens insatser.

En sådan lösning skulle vara att anställa en arbetsterapeut i skolan.

Gabriel Walter, Leg arbetsterapeut, Barn och ungdomspsykiatrin Kalmar

Julia Nilsson, Leg arbetsterapeut, Barn och ungdomspsykiatrin Kalmar

Jessica Forslund, Leg arbetsterapeut, Barn och ungdomspsykiatrin Oskarshamn

Ann-Sofie Lilja, Leg arbetsterapeut, Barn och ungdomspsykiatrin Västervik