Debatt

Arbetsterapeuterna trötta på dåliga löner

Debatt Artikeln publicerades

Enligt Sacos uträkning gör arbetsterapeuter trots sin gedigna utbildning en ekonomisk förlust på sitt yrkesval.

I Kalmar län är löneutvecklingen så svag att man knappt tjänar 33 500 kronor efter 15 år i yrket. Nu har arbetsterapeuter, liksom andra yrkesgrupper inom välfärden, tröttnat. Välutbildade personer i kvinnodominerade välfärdsyrken ska inte behöva acceptera dålig lön.

Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Många har också master- eller doktorsexamen och har läst specialistutbildning. Kraven som ställs på en arbetsterapeut är höga och ansvaret i arbetet är stort. Arbetsterapeuten gör dessutom stor skillnad för den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort. Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga till vardaglig aktivitet. Arbetsterapeuter ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Liksom flera andra kvinnodominerade vårdyrken är arbetsterapeuter klart underbetalda. Den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad arbetsterapeut är under 28 000 kronor per månad och när arbetsterapeuten går i pension är medellönen omkring 35 000 kronor per månad. Här i Kalmar är det få arbetsterapeuter som ens tjänar över 34 000 kronor i månaden efter 15 till 20 år i yrket, och i regionen kommer inte ens alla upp i 30 000 kronor. Få yrkesgrupper utanför välfärdssektorn skulle ens våga drömma om en så dålig löneutveckling under yrkeslivet.

Välfärdssektorn är mitt uppe i omfattande pensionsavgångar och bristen på arbetsterapeuter är stor, vilket gör att flera arbetsgivare konkurrerar om personalen. Många arbetsterapeuter väljer också att söka arbeten utanför kommuner och landstingen/regioner eftersom lönerna där ofta är högre. På sikt riskerar många arbetsgivare att stå utan personal vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Nu vill vi se en generellt höjd lönenivå för arbetsterapeuter och ett slut på de oacceptabelt dåliga karriärmöjligheterna. Vi förväntar vi oss att arbetsgivare i hela Sverige de närmaste åren startar en ambitiös lönepolitisk jämställdhetssatsning för att på så sätt kan vi upprätthålla en trygg välfärd som kommer alla till del.

Gabriel Walter, leg arbetsterapeut, ordförande Kalmarkretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

Petra Källén, leg arbetsterapeut, vice ordförande Kalmarkretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

Matilda Sundberg, leg arbetsterapeut, styrelseledamot Kalmarkretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter