Debatt

Blundar för problem med vindkraften

Debatt Artikeln publicerades

Charlotte Unger Larson, är VD för Svensk Vindenergi, en intresseorganisation för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det är självklart att hon försvarar vindkraften med båda näbbar och klor.

Det innebär att hon blundar och nonchalerar för de problem som finns med vindkraft, som att det under vissa dagar och veckor blåser väldigt lite. Att vindkraften under 72 dygn förra året producerade mindre än 10 procent av installerad effekt. Det kallar Charlotte Unger Larson för ”sällsynta tillfällen”. Oavsett om det är kallt eller inte så måste elenergin vid dessa perioder produceras av någon annan energikälla än vindkraften. Det innebär således krav på dubbla energisystem.

Charlotte Unger Larsson räknar upp en rad andra möjligheter för att klara dessa perioder utan vindkraft, flera av dessa är dock ej tillgängliga idag i någon större skala. Samtidigt visar det på vindkraftens svaghet och behov av kompletterande energikällor. Vindkraft är ytterst opålitligt. Det går inte att ens planera elenergiproduktionen några dygn framåt då väderprognoserna ofta slår väldigt fel. Det behövs andra energikällor som kan balansera landets effektbehov.

Sverige riskera inte brist på el skriver Charlotte Unger Larson. Jag litar mer på Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för Sveriges elförsörjning och som gör en helt annan bedömning. I en rapport skriver man följande. ”Analyser visar att nedläggning av kärnkraften leder till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser, samt ett flertal timmar med svårigheter att överhuvudtaget få effektbalansen att gå ihop. Detta illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion.”

Kärnkraft är planerbar elproduktion och överlägsen vindkraft i tillgänglighet och den ger till och med lägre koldioxidutsläpp. Bättre än alla de alternativ som Charlotte Unger Larson räknade upp. Kärnkraft är med andra ord bra för klimatet, en ståndpunkt som även IPCC står bakom.

Jag skall inte kalla Charlotte Unger Larson för en verklighetsfrånvänd fanatiker för det finns det andra klimatalarmister som gör större anspråk på men hon blundar och nonchalerar problemen med vindkraft och hoppas att någon annan skall lösa dem.

Thoralf Alfsson, ledamot Kalmar kommunfullmäktige