Debatt

Bortförklaringar i helikopterfrågan

Debatt Artikeln publicerades

Yvonne Hagberg (S) och Pierre Edström (L) ägnar sig åt sandlåderetorik när de försvarar beslutet om att inte ge Kalmar län en ambulanshelikopter. ”Varför försökte ni inte påverka och stoppa oss?”

Det är ingen hemlighet för någon i länet att vi i nära nio år drivit frågan om ambulanshelikopter till länet. I början blev vi utskrattade och förlöjligade men idag har nästan alla regioner i Sverige tillgång till ambulanshelikopter, utom i den sydöstra sjukvårdsregionen som Region Kalmar län tillhör. Vi kan inte blunda för att detta skapar en ojämlik sjukvård som inte ger våra invånare samma möjlighet till lika snabb vård som i andra regioner. Vi beklagar därför beslutet i Samverkansnämnden.

Socialdemokraterna har aldrig uttalat sig positivt för en ambulanshelikopter i vårt län.

Som Yvonne Hagberg och Pierre Edström väl känner till fattar vi konsensusbeslut i Samverkansnämnden. Beslutsutgången påverkas innan sammanträdet. Men om Länsunionen vill ha en annan ordning framöver ser vi fram emot att lägga yrkanden och begära voteringar även i detta sammanhang.

Försök inte bortförklara er ovilja att ge länet en ambulanshelikopter genom att försöka finta bort länets invånare med teknikaliteter som inte har någon substans. Har vi kämpat i nio år så orkar vi kämpa länge till. Den bästa förutsättningen för en ambulanshelikopter till länet vore förstås en ny politisk ledning. Då behöver inte länets invånare vänta nio år till på att få en jämlik sjukvård.

Jimmy Loord (KD)

Malin Sjölander (M)