Debatt

Bråttom att hjälpa alla unga som mår dåligt

Debatt Artikeln publicerades
Debattartikelns författare Tuva Hedh vid en klimatmanifestation på Stortorget i Kalmar, i december förra året.
Debattartikelns författare Tuva Hedh vid en klimatmanifestation på Stortorget i Kalmar, i december förra året.

För exakt ett år sen blev jag djupt deprimerad. Jag hade ångest, press och stress över hur jag såg ut och över hur jag var som person.

Sedan kom även stressen och pressen över skolan och dess skeva betygssystem som bara fokuserar på mina misslyckanden istället för mina framgångar.

På allt detta tillkom även oron inför framtiden. Vissa dagar kunde jag inte ens gå till skolan för att jag var så stressad och hade så mycket ångest. Mina föräldrar försökte få tid på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) men det var lång väntetid.

Under tiden började jag må ännu sämre och till slut var osäker på om jag ville fortsätta leva. Mina föräldrar gav inte upp, de fick ta strider och kämpa för den hjälpen jag verkligen behövde. Efter flera månaders försök att få en tid på BUP så fick jag äntligen träffa en psykolog. Ska det verkligen behöva gå så långt att man tappar livsglädjen och hoppet på livet innan man får den hjälpen man behöver när man är så ung?

Det är ingen nyhet att allt fler barn och unga mår dåligt idag. Enligt Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan hos barn och unga fördubblas sedan 90-talet. Detta kan inte betraktas som ett individuellt problem utan detta är ett allvarligt samhällsproblem som måste lösas.

De skeva idealen om hur man ska se ut, över hur man ska vara och det perfekta livet kastas rakt i ansiktet på en, både på sociala medier och i reklam. Det tar fruktansvärt hårt på oss barn och unga. Samtidigt som idealen tar över ens liv så har man andra saker som tonåring att fokusera på som till exempel vem man är, vilken sexuell läggning man har, vänner och samtidigt skola och framtidshopp.

Skolans betygssystem är orättvist, obegripligt och ohälsosamt! Skolan har ett väldigt dåligt betygssystem som fokuserar på elevers misslyckanden istället för deras framgångar. Idag riskerar enstaka sämre prestationer att påverka ditt betyg väldigt mycket, oavsett hur hårt du slitit resten av kursen. Betygssystemet är också ologiskt och fruktansvärt krångligt. Ökad betygshets och en press över att alltid behöva prestera på topp vilket leder till mycket stress och ångest. Dagens system med kursbetyg i gymnasiet innebär ett betyg på en enskild kurs och ibland sätts redan första terminen. Detta gör så att eleverna inte kan utvecklas i ämnet innan betygen sätts. Detta skapar stress och ångest och ger ingen rättvis bild av vad eleverna har lärt sig i ett ämne under gymnasieåren.

Vi ser idag en tuffare arbetsmarknad för oss unga med otrygga anställningar samt bostadsbrist i delar av landet. Därför vill jag, liksom SSU (Socialdemokraternas ungdomsförbund), rekommendera alla politiker att ta till sig följande:

• Inför årliga hälsosamtal i skolan där man pratar om hur eleven mår och inte bara kolla vikten och mäta ryggraden. Detta för att kunna upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

• Förändra betygssystemet så att du får ämnesbetyg istället för kursbetyg så att elever bedöms utifrån vad de kan om ett ämne istället för i en enskild kurs. Då sätts kunskap i fokus och inte prestationen i enskilda kurser och prov.

• Korta köerna till BUP genom att sätta in mer kompetens på vårdcentralerna och ungdomsmottagningarna för att avlasta BUP och skapa en kortare väntetid så att barn och unga får snabbare hjälp innan det är försent.

• Förebygga självmord. SSU vill utveckla skolans roll att hjälpa till att förhindra självmord hos barn och unga med internationella kurser. Det finns flera exempel på bra och framgångsrika internationella kurser för barn och unga för att förebygga självmord. Detta anser vi måste prövas i Sverige.

Det är bråttom nu, det är många barn och unga som mår dåligt och det är bara ni politiker som kan ändra på det och jag är trött på att sitta och vänta.

Tuva Hedh

17 år, medlem i SSU Kalmar län