Debatt

E-cigaretter är bättre än tobakscigaretter

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Frank Augstein/TT
"I moderna e-cigaretter är nivåerna av skadliga ämnen ångan reducerade med avsevärt mer än 95 procent jämfört med cigarettrök”, skriver företrädare för Philip Morris i sin replik på debattartikeln av Hjärt-Lungfondens Kristina Sparreljung och Jan Nilsson samt docent Linnea Hedman, Umeå universitet.

Kristina Sparreljung, Jan Nilsson och Linnea Hedman skriver i Östra Småland/Nyheterna om farorna med e-cigaretter, men underlåter att berätta att cigaretterna är farligare. Förlorare: Rökarna.

Att det bästa för hälsan är att aldrig börja med nikotin i någon form och att den som använder nikotin har hälsomässiga vinster att vänta av att sluta, är något som alla både vet och är eniga i. Vad som är betydligt mindre känt är att det inte är nikotinet i sig som gör rökningen så skadlig, utan ämnen som till stora delar uppstår när tobaken brinner. Att få i sig nikotin på andra sätt än genom att röka, till exempel genom e-cigaretter är därför mindre skadligt än att röka cigaretter. Inga seriösa aktörer hävdar idag att det är riskfritt att använda e-cigaretter. Ångan innehåller utöver nikotin vissa skadliga ämnen som också finns i röken från en cigarett. Men, och detta är ett viktigt men, mängden av dessa skadliga ämnen är avsevärt lägre i ångan än i röken. I moderna e-cigaretter är nivåerna av skadliga ämnen ångan reducerade med avsevärt mer än 95 procent jämfört med cigarettrök.

Ett problem med e-cigaretter kan vara att unga lockas att pröva, och det bör samhället naturligtvis försöka motverka. Risken att unga blir regelbundna användare av e-cigaretter minskar dock om myndigheter och frivillig organisationer ger korrekt information om riskerna. Det går att ha ett regulatoriskt regelverk som hittar balansen mellan att få vuxna rökare, som inte vill sluta röka, att skifta till mindre skadliga alternativ och samtidigt motverka att unga börjar. På detta sätt uppstår sannolikt de största folkhälsovinsterna. Detta har myndigheter som amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och engelska hälsomyndigheter redan insett.

I Storbritannien uppmuntrar folkhälsomyndigheten och läkarförbundet rökare, som annars skulle fortsätta röka, att byta till rökfria alternativ. Detta är ett led i arbetet att minska rökningens skadeverkningar. I Storbritannien har mer än 3 miljoner rökare skiftat över till e-cigaretter och mer än hälften av dessa har helt slutat med cigaretterna. Samtidigt är den regelbundna användningen hos personer under 18 år mycket låg, bara 1,7 procent.

Ett problem som författarna lyfter fram är dubbelanvändning av cigaretter och e-cigaretter. Dubbelanvändning tar bort mycket av riskminskningen vid ensam användning av e-cigaretter jämfört med cigaretter. Tyvärr är denna information ofta inte känd av användarna, och det är synd att dessa fakta inte kommer fram tydligare i artikeln. Med rätt information minskar risken för dubbelanvändning. I Storbritannien är mer än hälften av e-cigarettanvändarna personer som helt slutat med cigaretter, vilket är en väsentlig skillnad mot de förhållanden som författarna beskriver i Sverige.

Rökfria alternativ handlar dock inte bara om e-cigaretter. I Sverige kan vi se hur snusanvändningen har bidragit till att Sverige har Europas lägsta dödlighet i lungcancer hos män. Med flera olika typer av rökfria alternativ kan ännu fler rökare, inte minst kvinnor, ta steget och göra sig av med den skadliga röken.

Idag finns ett flertal innovativa teknologier som möjliggör för rökare att få i sig nikotin på alternativa sätt, istället för genom rökning. Ett sätt är att värma tobaken istället för att förbränna den, med hjälp av så kallad heat-not-burn-teknologi. Med heat-not-burn-teknologi får rökaren smaken av riktig tobak och nikotin på ett sätt som liknar cigarettrökning, samtidigt som mängden skadliga substanser i medeltal minskar med 90–95 procent jämfört med cigarettrök. Risken för dubbelanvändning och risken för att unga ska börja med denna teknologi tycks också vara lägre än för e-cigaretter. I Japan har cigarettförsäljningen sjunkit med 25 procent sedan den rökfria heat-not-burn-produkter lanserades för fem år sedan och användarna är nästan endast personer som från början var cigarettrökare.

Att fokusera på cigaretterna och samtidigt ge rökare korrekt information om alternativen borde vara självklart. Det finns ingen motsättning mellan att göra detta och samtidigt försöka motverka att icke-nikotinanvändare och då särskilt unga inte börjar med nikotin. Inför därför striktare regler för cigaretter samtidigt som ökad information om alternativen tillåts.

Claude Guiron, forskningschef, Philip Morris

Christian Angell, kommunikationschef, Philip Morris