Debatt

Elevhälsan behöver arbetsterapeuter

Debatt Artikeln publicerades

I ny forskning från Linköpings universitet framkommer det att individuella anpassningar för elever som har svårt att nå kunskapsmålen inte är tillräckliga.

I studien ingick totalt 419 gymnasieelever från tolv gymnasieskolor i södra Sverige. I studien utvärderades 16 skolaktiviteter. Exempelvis, räkna, skriva, rastaktiviteter, komma ihåg saker osv.

När man läser resultaten i studien ser man skrämmande slutsatser. Skolmiljöns krav är för stora för många elever med svårigheter och anpassningarna är för generella. Man har tyvärr missat att en individ som inte klarar målen i skolan, oavsett om det finns en diagnos eller inte, ser olika ut och behoven därför också måste varieras efter individen som inte klarar kunskapsmålen. Det visar denna studie. Gymnasieskolan behöver få tillgång till kompetensen att möta behoven av anpassning i lärandemiljöer. För att i sin tur kunna underlätta hälsa och delaktighet för alla. Det är extra viktigt att uppmärksamma flickor och elever med neuropsykiatrisk problematik i denna fråga.

För riskerna och priset för utebliven skolgång och ofullständiga betyg är arbetslöshet och inaktiva samhällsmedborgare. Det kostar pengar. Det vet vi. Det vi också vet är att en studie som utfördes i Kalmar 2012 visade på att en arbetsterapeut inom elevhälsan minskar just dessa kostnader och ökar tillgängligheten i gymnasiemiljö.

Därför vill vi fortfarande se en arbetsterapeut inom elevhälsan i våra kommuner inom Kalmar län.

Gabriel Walter, leg arbetsterapeut