Debatt

Färre olyckor på jobbet med ökade kunskaper

Debatt Artikeln publicerades
Säkerhetsreglerna ”Heta Arbeten” utvecklades för att förebygga bränder och skador vid bland annat svetsning. Konceptet har varit framgångsrikt och bidrar till säkrare arbetsplatser. Men annars ökar antalet arbetsplatsolyckor. I fjol skadades 929 personer bara i Kalmar län på jobbet och i hela landet nästan 34 000. Många olyckor kan undvikas om fler arbetsgivare och beställare prioriterar kunskap och säkerhet.
Foto: Staffan Claesson/TT
Säkerhetsreglerna ”Heta Arbeten” utvecklades för att förebygga bränder och skador vid bland annat svetsning. Konceptet har varit framgångsrikt och bidrar till säkrare arbetsplatser. Men annars ökar antalet arbetsplatsolyckor. I fjol skadades 929 personer bara i Kalmar län på jobbet och i hela landet nästan 34 000. Många olyckor kan undvikas om fler arbetsgivare och beställare prioriterar kunskap och säkerhet.

Sedan regeringen år 2016 införde en nollvision för dödsfall på svenska arbetsplatser har dödstalen ökat för varje år. I Kalmar län sker årligen cirka 900 olyckor på arbetsplatser som är så allvarliga att den drabbade tvingas stanna hemma från jobbet.

Kunskap är viktig. Ett exempel är skadepreventionskonceptet ”Heta Arbeten” – ett förebyggande säkerhetskoncept som utvecklats under 30 år och resulterat i en radikal minskning av skador vid heta arbeten.

En arbetsplatsolycka är mer än en besvärande siffra i statistiken – en olycka innebär att någons barn, förälder eller partner skadas så allvarligt att personen inte kan arbeta. Under 2018 hade 50 arbetsplatsolyckor dödlig utgång vilket innebär att det i genomsnitt inträffade ett dödsfall på en svensk arbetsplats varje vecka. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas.

Efter ett svart 1980-tal, då över 100 000 arbetsplatsolyckor inträffade varje år, resulterade nya rutiner och stärkt lagstiftning i en tydlig förbättring av säkerheten på svenska arbetsplatser. År 2009 hade antalet olyckor som krävde sjukfrånvaro minskat till knappt 26 000.

Ett av flera positiva exempel är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept ”Heta Arbeten.” Konceptet utvecklades tillsammans med landets försäkringsbolag för att förebygga bränder och skador vid heta arbeten – det vill säga arbeten på en tillfällig arbetsplats som avger värme eller gnistor – exempelvis svetsning, skärning och färgborttagning.

Under det senaste decenniet har arbetsplatsolyckorna ökat i Sverige igen och den positiva trenden brutits. 2018 inträffade nästan 34 000 incidenter som var så allvarliga att de resulterade i sjukfrånvaro – främst inom byggindustri, transport, tillverkning och skogsbruk. Enbart i Kalmar län skadades 929 personer. Oftast är det kläm- och fallolyckor samt olyckor relaterade till fordon. Olyckor med koppling till brand har däremot en låg nivå, där ”Heta Arbeten” bidragit till ökad säkerhet och kunskap inom just brandolyckor.

Majoriteten av landets arbetsgivare tar ett stort säkerhetsansvar men trots stora ansträngningar kan olyckor inträffa och här har vi ett stort och gemensamt ansvar att förhindra allvarliga skador och dödsfall i arbetslivet. Det är därför viktigt att beställare och arbetsgivare fortsätter att prioritera kunskap och säkerhet. Säkerhetsreglerna ”Heta Arbeten” kan bidra till säkrare arbetsplatser – till exempel genom att låta kompetenta och certifierade medarbetare hantera riskfyllda arbeten.

Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen