Debatt

Frostenson är inte den som borde avgå

Debatt Artikeln publicerades
Akademiledamoten Katarina Frostenson ska inte skuldbeläggas för vad hennes man anklagas för.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Akademiledamoten Katarina Frostenson ska inte skuldbeläggas för vad hennes man anklagas för.

Apropå turerna i Svenska Akademien så anser jag att det självklara vore att Katarina Frostenson återgår till arbetet i Svenska Akademien.

Peter Englund med flera gjorde det tyvärr alltför vanliga misstaget när de krävde Katarina Frostensons avgång ur Akademien. På så sätt skuldbelägger de Frostenson för de vidrigheter hennes make anklagas för.

Akademiens aktuella problem har sin upprinnelse i hur Akademien underlåtit att agera på de anklagelser om våldtäkter och andra sexuella övergrepp som ”kulturprofilen” står anklagad för. Frostenson är ett offer för sin makes påstådda handlingar – inte en medbrottsling. Detta fenomen, att göra kvinnor ansvariga för att inte förhindrat sin makes övergrepp eller lämnat densamme, är tyvärr fortfarande ett allt för vanligt förhållningssätt hos gemene mannen på gatan. Skulden bör i stället läggas där den hör hemma, hos den påstådda förövaren, i detta fall ”kulturprofilen”. Frostenson ska inte dras med i hans fall.

Svenska Akademien

Några som däremot inte kan ses som offer för ”kulturprofilens” påstådda kränkningar utan snarare som medförövare, är akademiledamöterna Sture Allén och Horace Engdahl. Som bland annat tidningen Expressen visat så blev Sture Allén (Akademiens ständig sekreterare 1986-1999) av Anna-Karin Bylund redan 1996 informerad om ”kulturprofilens” påstådda övergrepp, men Allén valde att under decennier inte berätta om anklagelserna eller att överhuvudtaget agera på desamma. En man som agerar så nonchalant – för att inte säga brottsligt – på så allvarliga anklagelser som sexuella trakasserier och våldtäkter kan enligt min mening omöjligen sitta kvar i en akademi som vill åtnjuta folks respekt.

En annan person som borde avsättas ur Akademien är Horace Engdahl. En person som inte bara motarbetat att sanningen om ”kulturprofilens” påstådda övergrepp kommit i dagen, utan också helt grundlöst – å det grövsta – hånat Svenska Akademiens första kvinnliga ständige sekreterare genom att påstå att: ”Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift”. Danius var den som tog initiativ till den utredning som skulle komma att granska Akademiens eventuella oegentligheter och kopplingar till kulturprofilen och de övergrepp han påstås ha begått. Detta tyder enligt mig snarare på att Danius är den ständige sekreterare som sedan 1786 lyckats bäst av alla. Inte tvärtom.

Horace Engdahl däremot skuggar Sture Allén om jumboplatsen när det kommer till att dåligt förvalta sitt jobb som akademiledamot och ständig sekreterare. Inte nog med att Engdahl motarbetat att sanningen om ”kulturprofilens” påstådda övergrepp skulle komma fram. Engdahl har dessutom haft det osmakliga omdömet att i P1-programmet ”Nordegren och Epstein” kalla ”kulturprofilens” påstådda sexuella övergrepp – på Akademiens ledamöter, ledamöters hustrur, ledamöters döttrar, kanslipersonal, personal på den till Akademien tätt sammankopplade klubben Forum samt en mängd andra kvinnor – för ”vivör-liv”. ”Vivör” är en föråldrad term för en man med utsvävande sexliv. En sådan benämning på de anklagelser som läggs ”Kulturprofilen” till last kan man inte kalla annat än en exempellös trivialisering av våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Engdahl förklarade också i programmet ”Nordegren & Epstein” att det inte finns något olagligt i leva ett ”vivör-liv”, och det är ju sant. Men vad som också är sant är att våldtäkt och andra sexuella övergrepp är kriminella, detta faktum tycks dock ha gått Engdahl helt obemärkt förbi.

Av ovanstående resonemang kan jag inte dra någon annan slutsats än att Sture Allen och Horace Engdahl måste uteslutas alternativt självmant lämna sina stolar i Akademin. Medan Katarina Frostensson borde återgå i arbetet inom Akademien och Sara Danius återfå posten som ständig sekreterare. Det vore också välgörande om Sara Stridsberg skulle kunna förmås att återinträda i en sådan Akademi, inte minst som ett framtida värn mot potentiellt gubbslemmeri.

Patrice Soares

S-debattör