Debatt

Grönskan måste vara med när Kalmar växer

Debatt Artikeln publicerades
Bilden togs 2016 vid en demonstration mot att ett grönområde skulle byggas bort i Oxhagen i Kalmar. Naturskyddsföreningen i Kalmar vill peka på att det går att bygga smart när staden expanderar, utan att man behöver låta det gå ut över parker, grönområden och skogspartier.
Foto: Paul Madej
Bilden togs 2016 vid en demonstration mot att ett grönområde skulle byggas bort i Oxhagen i Kalmar. Naturskyddsföreningen i Kalmar vill peka på att det går att bygga smart när staden expanderar, utan att man behöver låta det gå ut över parker, grönområden och skogspartier.

Nu när arbetet med den nya översiktsplanen drar igång är det dags för Kalmar att sätta på sig de ”gröna glasögonen”, de hållbara glasögonen, de som beaktar framtida klimatförändringar och värnar om biologisk mångfald och om människans psykiska hälsa och livskvalitet.

Kalmar, en plats för livskvalitet säger ni, men då måste ni expandera med eftertanke, och låta grönskan få vara med. Nu får Kalmar kommun snart en ny stadsarkitekt, och vi får hoppas att Maria Houmann som ska tillträda värnar om långsiktig hållbarhet, för även om det är utmanande med 800 inflyttande varje år, ska en stad kunna växa smart, och inte panikartat som tycks ha varit fallet de senaste åren.

Väx klimatsmart. En hållbar och attraktiv stad är inte en som bygger hus och parkering på varje grönyta. Ekdungen runt hörnet är en resurs att värna. Den sänker temperaturen i staden under värmeböljorna, den renar luften, hjälper till att fånga upp vattnet från skyfallen, och den har en lugnande effekt på oss stadsbor.

I en klimatförändrad värld behöver vi fler grönytor, där är parkeringar närmast ett hån mot naturen. I takt med att vi blir fler får vi lära oss disponera platsen. Bilen tar upp 20-30 procent av staden med sina vägar och parkeringar. Kan vi inte tänka oss en smartare användning av ytan än så? Och man kan inte bygga parkeringar som Kalmar gör, vid sjukhuset, vid Norden... Parkeringar kan vara på taken eller i källaren, inte uppta mängder av hektar jungfrulig grönyta. Det är inte god hushållning av marken, särskilt kortsiktigt blir det när parkeringen placeras under rekommenderad lägsta nivå att bygga på med tanke på de oundvikliga havshöjningarna. Det finns redan städer som tvingas flyttas på grund av havshöjningar.

Dessutom är det helt orimligt att satsa så mycket på bilar i framtiden. För att klara hållbarhetsmålen kommer bilägandet se väldigt annorlunda ut i framtiden. De som bor och jobbar i Kalmar kommer i större grad behöva lära sig cykla. De som ställer bilen ser snabbt fördelarna med vardagsmotion plus att de slipper betala p-plats, men frågan är om de kommer att höra något fågelkvitter för överallt i Kalmar åker träden ner.

Grönt är skönt. Värna det gröna, för naturen är vår livsnerv, det är där vi hämtar kraft, en vitsippeäng, en nyutslagen boklund, en fågeldamm. Fågelkvitter sänker våra stressnivåer och vi kan återhämta oss. Det är vetenskapligt bevisat att naturintryck är bra för vår psykiska hälsa, och med den avses även gröna strukturer i vardagen för alla bor inte på landet och kan rymma vardagens hektiska puls, bilarnas oljud och asfaltens biologiska öken.

Vi som bor här, i Kalmar, vill trivas, i staden, med parker och gröna oaser insprängda runt vartannat hörn. Att cykla till jobbet med skog längs med cykelbanan, det är det som ger livskvalitet, att ha grönska runt knuten som skapar mötesplatser, det är det som är livskvalitet.

Bygg hållbart. Boverket släppte 2016 en skrift som heter ”Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter”. Den ger en guide om smart byggande som låter grönskan vara med och undvika att ta jungfrulig mark i anspråk. I Stockholm och flera andra städer har förtätning inneburit att man tappat karaktär och kvaliteter. Låt inte detta hända med Kalmar, som fortfarande är en någorlunda attraktiv stad.

Naturskyddsföreningen Kalmar