Debatt

Hur hanteras vårdens personalkris?

Debatt Artikeln publicerades

Mot slutet av hösten briserade nyheten att intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamns sjukhus kan läggas ned.

En snabbutredning följdes av ett snabbt beslut. Men först inför fullbordat faktum informerades berörd personal om att IVA läggs ned.

Mot slutet av vintern briserade nyheten att behandlingsenheten, ”onkologen”, vid Västerviks sjukhus skulle stänga. Om det är en temporär eller permanent stängning återstår ännu att se, men stängningen beror på oförmågan att lösa bemanningsfrågan.

Under sommaren briserade nyheten att ett större antal läkare sagt upp sig från medicinkliniken i Oskarshamn. Därtill saknades vid tillfället drygt 40 sjuksköterskor. Den ena, ”sommarstängda”, avdelningen på medicinkliniken förblir därför stängd – budet nu är tills årsskiftet.

Tre verksamheter, tre ödesdigra resultat. IVA i Oskarshamn läggs ned medan onkologen i Västervik och en medicinavdelning i Oskarshamn hålls stängda. Region Kalmar län går miste om bred kunskap och erfarenhet när de anställda säger upp sig.

Att följa upp avslutade anställningar är en förutsättning för att undvika nya misslyckanden. Därför har jag frågat Angelica Katsanidou (S) hur den information personalen vid IVA och medicinkliniken i Oskarshamn samt behandlingsenheten i Västervik delgivit hanterats och hur ska liknande scenario undvikas i framtiden?

Carl Dahlin (M), Vice ordförande personalutskottet, Region Kalmar län