Debatt

Magstarkt av M+KD om helikopterbeslut

Debatt Artikeln publicerades

Det är med stor förvåning vi tar del av kristdemokraten Jimmy Loords och moderaten Malin Sjölanders besvikelse över att det inte blir någon ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötlands-, Jönköpings- och Kalmar län).

Beslutet att avvakta tills nya förutsättningar finns togs nämligen enhälligt vid ett möte i Sjukvårdsnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 27 september. Bland annat konstaterades i beslutsunderlaget att ”någon fullständig hälsoekonomisk analys har inte varit möjlig att göra inom utredningens ram”. Inga andra förslag till beslut fanns heller vid mötet, vare sig från kristdemokrater eller moderater. Det var särskilt anmärkningsvärt med tanke på att tre kristdemokrater, samma dag som mötet, hade en debattartikel om det stora behovet av en ambulanshelikopter.

Än mer förvånade är vi över att vare sig Jimmy Loord eller moderaten Malin Sjölander inte ens fanns på plats vid sammanträdet då beslutet skulle tas.

Det blir därför lite magstarkt att läsa om Loords och Sjölanders besvikelse när man vet att ingen av dem eller deras partikamrater tog möjligheten att påverka frågan när möjligheten fanns.

Yvonne Hagberg (S)

Pierre Edström (L)